Sökning: "bearbeta upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden bearbeta upplevelser.

 1. 1. Molnen över Metapontion av Eyvind Johnson : - om att bearbeta och gestalta minnen -

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anette Ask Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Molnen över Metapontion; Eyvind Johnson; Paul Ricoeur; hermeneutik; fenomenologi; minnen; Minne historia glömska;

  Sammanfattning : Eyvind Johnson publicerade romanen Molnen över Metapontion 1957. Romanen är en komposition av sammanvävda berättelser, där minnen och erfarenheter från olika tider - Antiken och 1900-talet - försöker gestalta vad det innebär att vara människa. LÄS MER

 2. 2. Hur ger sjuksköterskan psykosocialt stöd till patienter med cancer : en deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Jonsson; Brodin Ida; [2022]
  Nyckelord :Cancer; kvalitativ studie; omvårdnad; patienter; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av cancer kan väcka känslor av sorg, ångest och apati. De känslorna kan även skapa rädsla för återfall och krisreaktioner och det kan därför i perioder finnas behov av psykosocialt stöd. Behovet av stöd är individuellt och kan ändras över tid. LÄS MER

 3. 3. Våldets djupa spår - När hans ord blir hennes sanning : En kvalitativ intervjustudie om hur våldet kan påverka våldsutsatta kvinnors självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ekelöf; Sandra Shamaoon; [2022]
  Nyckelord :self-image; normalization process; identity confusion; development process; the effects of domestic violence; självbild; normaliseringsprocess; identitetsförvirring; utvecklingsprocess; våldets effekter;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor som tagit steget att lämna en destruktiv relation befinner sig i en ständig utvecklingsprocess i relation till sin självbild. Våldets negativa effekter på en individ kan vara mångfaldiga. En våldsutsatt person bär dock ofta en stark tro på en positiv förändring. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande : - en kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lovisa Engman; Therese Elfving; [2022]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; lek; lärande; miljö; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv. I förskolan har leken en central plats som bidrar till lärande då den kan stimulera alla sidor av barns utveckling. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Karlsson; Sophie Söderén; [2022]
  Nyckelord :experience; home care; nurse; palliative care; qualitative; hemsjukvård; kvalitativ; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården i hemmen är för alla som är i behov av vård vid livets slut. Fler väljer att få avsluta sitt liv i sitt eget hem. Syftet med palliativ vård innebär att främja livskvaliteten och stödja både patient och närstående. LÄS MER