Sökning: "beatles"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet beatles.

 1. 1. Pitch-shifting algorithm design and applications in music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Theo Royer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pitch-shifting lowers or increases the pitch of an audio recording. This technique hasbeen used in recording studios since the 1960s, many Beatles tracks being producedusing analog pitch-shifting effects. With the advent of the first digital pitch-shiftinghardware in the 1970s, this technique became essential in music production. LÄS MER

 2. 2. Isn't it good? : En undersökning av hur remediering kan användas som metod för litteraturundervisning i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2019]
  Nyckelord :Adaption; remediering; undervisning; Norwegian wood;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör hur remediering kan användas för att synliggöra innehållet i litteratur. Exemplet som används för att närma sig frågan består av två estetiska verk. Det ena är The Beatles sång Norwegian wood, från skivan ”Rubber soul” från 1965. Det andra är Haruki Murakamis roman från 1987 med samma namn. LÄS MER

 3. 3. Bad Girls and Good Boys: Språk, musik och image 1962-1964

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Fia Skärblom; [2016]
  Nyckelord :Beatles; music; Ronettes; gender; Performing Arts;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks manliga och kvinnliga skillnader inom image, marknadsföring och musik under årtalen 1962-1964. För att göra detta används amerikanska girl groups, exempelvis The Ronettes, och det brittiska bandet The Beatles som referenser och utgör grunden för de analyser som utförs i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Musikproducent : Känd titel, okänd roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Folkestad; [2014]
  Nyckelord :Musikproduktion; ljudteknik; skapandeprocess; yrkesroller;

  Sammanfattning : Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför exempelvis The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av verktyg för att skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett resultat av den andra – hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett faktum. LÄS MER

 5. 5. "Nothing is Beatleproof!" In what context? (part II) The socio-political and the media perspectives in the creation of art and the artist's image in communication

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erini Danai Vlachou; [2012-05-29]
  Nyckelord :communication; context; art; pop culture; society; politics; media; music; identity; gender; the Beatles;

  Sammanfattning : Art is often defined as a process of creation guided by artist’s intention. However,artwork as a means of expression is also a communicative medium. LÄS MER