Sökning: "bebyggelsetryck"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet bebyggelsetryck.

 1. 1. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER

 2. 2. Bebyggelsetryck i strandskyddet : En studie av begreppet bebyggelsetryck i samband med LIS-planering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ellen Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Fysisk planering; bebyggelsetryck; LIS; strandskydd; allmänna intressen; intressekonflikter;

  Sammanfattning : Under 2009 och 2010 infördes nya bestämmelser gällande strandskyddet i Sverige vilka delvis syftade till att främja utvecklingen av landsbygden genom att tillåta vissa lättnader i strandskyddet. Det är genom denna lagändring som kommunerna numera har möjlighet att i sin översiktsplan eller genom tematiska tillägg peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). LÄS MER

 3. 3. Differentierat strandskydd- en LIS-tig lösning eller en otillräcklig åtgärd? : En analys av det förändrade strandskyddet och möjligheter till dispens från och upphävande av strandskyddet inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Sternsén; [2015]
  Nyckelord :Strandskydd; landsbygdsutveckling; strandnära lägen; dispenser;

  Sammanfattning : En grundläggande förutsättning för landsbygdens utveckling är en bofast befolkning och sysselsättning. En god möjlighet för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd är att bilda fastigheter som sammanför boendet med landsbygdens tillgångar. LÄS MER

 4. 4. LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge. : Utfallet i Norrlands kommuner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Susanne Lindström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Sverige har vi ett generellt strandskydd som gäller för alla stränder, oavsett storlek på vattendraget. Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet, men länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter. LÄS MER

 5. 5. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : En studie av Norrlands kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl-Oskar Lindgren; Mathias Henning; [2013]
  Nyckelord :LIS; Strandskydd;

  Sammanfattning : Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder samt skydda djur- och växtliv. I Sverige föreligger strandskydd vilket innebär att det krävs dispens för att vidta särskilda åtgärder inom strandnära lägen. LÄS MER