Sökning: "becker avvikande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden becker avvikande beteende.

 1. 1. ''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Nordström; [2021]
  Nyckelord :OnlyFans; avvikarkarriär; avvikande beteende; stigma; sexarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. LÄS MER

 2. 2. Jag gillade att skada människor, det var min grej - En kvalitativ studie om hur man inleder, upprätthåller och avslutar en kriminell karriär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Caroline Frennesson Adrian; [2018]
  Nyckelord :Avvikare; Avvikande beteende; Avvikarteori; Becker; Howard S. Becker; Erich Goode; Goode; Brott; Avvikarprocess; Kriminell karriär; Kriminalitet; Inleda kriminell karriär; Upprätthålla kriminell karriär; Avsluta kriminell karriär; Sociala band; Sociologi; Samhällsvetenskap; Avvikandets sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att en människa är benägen att utsätta sig för de risker som finns i att vara kriminell, vad är mentaliteten under tiden och hur kommer man ur det. Uppsatsen berör processen för individer som valt att inleda, upprätthålla och avsluta en kriminell karriär. LÄS MER

 3. 3. Avvikelse i Villa Villekulla och på Saltkråkan : Hur avvikelse konstrueras i två svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Molly Wallén; [2017]
  Nyckelord :Avvikelse; Barnlitteratur; Diskursanalys; Legitimering; Normaliseringspraktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar med ett sociologiskt perspektiv på avvikelse i två barnböcker från den populära svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Arbetet besvarar en frågeställning om hur avvikelse konstrueras i böckerna ”Boken om Pippi Långstrump” och ”Vi på Saltkråkan”. LÄS MER

 4. 4. "Är en dömd alltid en dömd?" : En kvalitativ studie kring tidigare fängelsedömdas upplevelser av stigmatisering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Alina Fornlöf; Reecca Granat; [2016]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Brott; Fängelsedömd; Kriminalitet; KRIS; Stigma; Stigmatisering; Stämpling; Stämplingsteorin; Tidigare fängelsedömd; Tidigare kriminell; Återintegrering;

  Sammanfattning : Inledning: Brott definieras som ett beteende som strider mot lagar. Under 2014 var det 8940 personer som blev inskrivna på kriminalvårdsanstalter. Den formella bestraffningen orsakar utanförskap hos fängelsedömda. Syftet med undersökningen var att uppmärksamma tidigare fängelsedömdas upplevelser av att vara utsatta för stigmatisering. LÄS MER

 5. 5. "Har du damp eller?" : En studie av omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Filip Killander; Joel Davidsson; [2015]
  Nyckelord :ADHD; quality of life; alienation; deviant behavior; environmental influences; ADHD; livskvalitet; utanförskap; avvikande beteende; omgivningens påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvalitativa metoder undersöka omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet samt undersöka vilka faktorer som är av betydelse för den diagnostiserades välmående. Det material som presenteras har genererats utifrån elva kvalitativa intervjuer med individer som antingen är diagnostiserade med ADHD, lever i nära relation med en ADHD-diagnostiserad individ eller arbetar med ADHD. LÄS MER