Sökning: "beckers"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet beckers.

 1. 1. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 2. 2. Kämpen Med Pennan : Det skandinavistiska narrativet i O. P. Sturzen-Beckers Allmänna Öresunds-Posten 1848

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Niklas Törnsten; [2022]
  Nyckelord :Oscar Patrick Sturzen-Becker; Skandinavianism; The Schleswig-Holsteins War; 1848; Allmänna Öresunds-Posten; Oscar Patrick Sturzen-Becker; Skandinavism; Schleswig-Holsteinska kriget; 1848; Allmänna Öresunds-Posten.;

  Sammanfattning : In this essay the Scandinavianistic narrative is examined in Oscar Patrick Sturzen-Becker's depictions of the Schleswig-Holstein war of 1848 in his newspaper Allmänna Öresunds-Posten. Through both poetry and prosaic agitation, he sought during the first months of the war to gather an opinion for a Swedish intervention for the cause of Denmark against the Prussian-supported uprising in the southern duchies and at the same time work for a consensus on a larger pan-national demarcation with Germany and Europe. LÄS MER

 3. 3. Att hantera det sociala samspelet : En kvalitativ studie om hur kvinnor diagnostiserade med autism hanterar sociala situationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Autism; diagnostisering; sociala situationer; hantering;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att bidra med en ökad förståelse för hur kvinnor diagnostiserade med autism upplever att de hanterar sociala situationer. Datainsamling gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där fem kvinnor fick dela med sig av sina erfarenheter och strategier. LÄS MER

 4. 4. Teater av vem och för vem? : En kultursociologisk analys av Kulturhuset Stadsteaterns arbete med att nå en ny publik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filip Lennström; Rebecca Karlsson Nathanson; [2022]
  Nyckelord :Kulturhuset Stadsteatern; målgrupper; teaterfältet; habitus; art worlds; konventioner; homogenitet;

  Sammanfattning : ​​​​Studiens syfte är att belysa hur olika scener på en och samma teater samspelar och hur detta samspel kan bidra till såväl reproduktion som förändring av teaterns publik. Vår fallstudie är Kulturhuset Stadsteatern och deras försök att nå, för teatern, nya habitus till deras salonger. LÄS MER

 5. 5. Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Alexander Larsson; Jakob Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Single-echelon; Multi-echelon; Spare parts; Inventory Control; Supply Chain Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo Authors: Jakob Bengtsson & Alexander Larsson Supervisors: Johan Marklund, Lund University | Christian Beckers & Johan Lid- vall, Volvo Background: Spare parts logistics is an area particularly concerned with challenges related to inventory control. The parts are vital to secure the functionality of critical equipment and the management of its supply chain tends to be complex. LÄS MER