Sökning: "bedöma eller döma"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden bedöma eller döma.

 1. 1. Omrubricering genom 23:4 st.2 BrB - Det utvidgade medgärningsmannaskapet - en gränslös rättsfigur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; medgärningsmannaskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom straffrättsreformen 1948 skulle domstolarna ges en större flexibilitet att bedöma vilken ansvarsform varje medverkande gjorts sig skyldig till. Systemet skulle på detta sätt bli mer effektivt. LÄS MER

 2. 2. Lajv och rätt - Rättsliga bedömningar kring levande rollspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sonja Karlsson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; lajv; levande rollspel; LARP; samtycke; consent; social advekvans; anmälningsbenägenhet; anmälningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is meant to contribute with a judicial aspect of assaults during LARP, focusing on sexual and violent assault. The purpose of the essay is to investigate how law should be practiced regarding cases that happen during LARPs, since these include special circumstances. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsgäng i rätten: en studie i domstolars bedömning av gängrelaterade brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albina Hasani; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomar; ungdomsbrott; medgärningsmannaskap; påföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige, liksom i många andra delar av Europa, finns en romantiserande bild av ungdomsgäng. Genom medias rapporteringar får vi ibland ta del av olika berättelser om ungdomar som sysslar med brott och ställer till med trubbel ute i förorterna. LÄS MER

 4. 4. Trovärdighetsbedömningen av muntliga utsagor i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :bevis; processrätt; trovärdighet; bevisvärdering; utsagesanalys; vittnespsykologi;

  Sammanfattning : In some criminal cases, the only existing evidence is the verbal statement of a witness or the plaintiff. The typical example is an alleged rape where victim and perpetrator have had some kind of relation, and their records of the incident differ. LÄS MER

 5. 5. ”En bra lärare ska prata med mig och inte om mig”. En intervjustudie bland elever om deras tankar kring utvecklingssamtal.

  C-uppsats,

  Författare :Malin Nordefjäll; Malin Sporrong; [2010]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; elevinflytande; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteDet övergripande syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur utvecklingssamtalet upplevs av eleven, vadgäller syfte, innehåll och de tre parternas, dvs. läraren, eleven och föräldrarnas, deltagande. LÄS MER