Sökning: "bedöma muntlig förmåga"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bedöma muntlig förmåga.

 1. 1. En samtalsanalytisk observation av det muntliga nationella provet i svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Rebecka Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :samtalsanalys; bedöma muntlig förmåga; nationellt prov;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vad som krävs för att lyckas väl på det muntliga nationella provet i årskurs 9. Genom samtalsanalytisk observation av ett, enligt skolverket, föredömligt inspelat provexempel finner jag flera framgångsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning av

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Armbäck; Kristina Samba; [2009]
  Nyckelord :assessment; bedömning; grupparbete; Gantt-schema; metakognition; betyg;

  Sammanfattning : Politiker och tjänstemän, forskare, skolledare och lärare – alla älskar grupparbeten och därmed kollektivt lärande. För den enskilde eleven blir det däremot problem när det som huvudsakligen ska bedömas är processen, eftersom betygen ska sättas individuellt och lärarens möjlighet att få insyn i processen är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Talande bedömning : En studie av lärares arbete med bedömning av muntlig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL)

  Författare :Sofia Berg; [2007]
  Nyckelord :muntlig; bedömning; respons; självvärdering; språkförmåga; talträning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår ifrån en diskussion om talets och skriftens komponenter som språkförmågor i allmänhet och i undervisning och undersöker vilka möjligheter det finns för lärare att arbeta med och bedöma elevers muntliga språkförmåga. Uppsatsen strävar efter att belysa vilka metoder man som lärare kan använda för att effektivt arbeta med och bedöma muntlig verksamhet. LÄS MER