Sökning: "bedömning av elevtext årskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden bedömning av elevtext årskurs.

 1. 1. Toppbetyg i svenska : – En studie av kopplingen mellan textkvalitet och högsta betyg i svenska över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Bratt; [2014]
  Nyckelord :Elevtext; Nationella prov; Gymnasieskola; Textanalys; Textkvalitet; Bedömning;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras textuella drag i elevtexter som bedömts med högsta betyg på de nationella proven i svenska på gymnasiet. Proven som undersöks är från tre olika år; 1996, 2003 och 2013. Syftet är att se om det finns förändringar över tid bland de textuella drag som kan kopplas till kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER

 3. 3. Same same but different : Hur lärare bedömer samma elevtext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Heglert; [2013]
  Nyckelord :Nationella prov; Likvärdigt betyg; Tillförlitligt betyg; Bedömning; Årskurs 9; Svenska;

  Sammanfattning : Bedömning och betygsättning av elevers arbeten är en stor arbetsuppgift för lärare. Men hur tillförlitliga är betygen som ges och i synnerhet de i de nationella proven? Syftet med min uppsats har därför varit att undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares bedömning och betygssättning av samma texter från de nationella proven samt att försöka förstå varför utfallet blir som det blir. LÄS MER

 4. 4. "Du har ett rikt och varierat språk!" : En studie om huruvida grammatisk textanalys kan tillföra skrivundervisning och bedömning ytterligare dimensioner

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eric Bergin; Jonathan Thorsell; [2012]
  Nyckelord :Grammatik; textanalys; elevtext; bedömning; respons; metaspråk; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Forskning har visat att godkända elevtexter ofta underkänns av objektiva bedömare. En allmän uppfattning är även att lärare ofta tenderar ge otydliga kommentarer i elevtexter, vilka inte preciserar elevens utvecklingsområden. LÄS MER

 5. 5. Innehållsliga och språkliga kvaliteter i relation till betygen : En studie av elevtexter i nationella provet i svenska för årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Susanne Johansson; [2012]
  Nyckelord :högstadiet; svenska; elevtext; nationella prov; bedömning; betygsättning;

  Sammanfattning : The assessing of student texts is an ordinary and important task for teachers, and the purpose of this study is to investigate, analyze and discuss which aspects of writing that particularly have an effect on the assessment of the student texts. The aspects in focus are: contents, genre, text length, paragraphing, sentence structure and choice of words. LÄS MER