Sökning: "bedömning sjuksköterskestudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bedömning sjuksköterskestudenter.

 1. 1. ”Sociala kunskaper, det kan ju kanske inte jag lära ut...” : En kvalitativ studie om vad sjuksköterskehandledare anser att studenter bör ha för kunskaper, förmågor och attityder.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sara Grönlund; [2023]
  Nyckelord :habitus; nurse; nursing students; precepting; knowledge; assessment; identity; clinical practice; habitus; sjuksköterska; sjuksköterskestudenter; sjuksköterskehandledare; kunskap; bedömning; identitet; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Sjuksköterskehandledare bedömer och handleder studenter på den verksamhetsförlagda utbildningen, något som ingår i deras arbetsuppgifter. Syftet med studien var att få en djupare förståelse om vad handledare anser att en student ska ha för kunskaper, förmågor och attityder. LÄS MER

 2. 2. Är den prehospitala vården i Sverige jämlik? : En studie om sjuksköterskors erfarenhet av att bedöma melaninrik hud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :equal care; interview study; melanin-rich skin; nursing education; prehospital assessment; intervjustudie; jämlik vård; melaninrik hud; omvårdnadsutbildning; prehospital bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom ambulanssjukvård i Sverige, likt inom övrig sjukvård, ökar förekomsten av patienter med melaninrik hud. Lagkrav om individanpassad och jämlik vård finns, samtidigt påvisas brister i undervisning om melaninrik hud för sjuksköterskestudenter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters upplevelse av interprofessionell simulering tillsammans med läkarstudenter : "Vi måste liksom hjälpas åt för att lösa saker"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jicke Höök; Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :interprofessionell simulering; interprofessionellt lärande; sjuksköterskestudent; akutsituation; ABCDE; CRM; SBAR;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en sjuksköterskeexamen som ger studenten behörighet att söka legitimation som sjuksköterska. För att nå de kunskapskrav som krävs åligger det de enskilda lärosätena att sätta ihop utbildningsprogram som garanterar den kompetens som krävs. LÄS MER

 4. 4. Förberedd inför att handha trycksår? En komparativ tvärsnittsstudie om sjuksköterskestudenters skattning av sin kompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Skogsberg Ottosson; Josephine Senften; [2015]
  Nyckelord :enkät; förberedelse; sjuksköterskestudenter; självskattning; trycksårsbedömning; trycksårsbehandling; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Trycksår är ett ofta förekommande sår och den näst dyraste vårdskadan inom svensk slutenvård. Den årliga kostnaden för trycksår i Sverige är mellan 2-8 miljarder svenska kronor. LÄS MER

 5. 5. Fokus på lärandemål Sjuksköterskestudenters och handledares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mariam Kanjah; [2014-09-16]
  Nyckelord :Lärandemål; Uppfattningar; Sjuksköterskestudenter; Handledare; VFU;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Den här undersökningen hade som syfte att identifiera och beskriva sjuksköterskestudenters och handledares uppfattningar av lärandemål och hur man uppnår dem på en studentdriven vårdavdelning samt att belysa hur sjuksköterskestudenter upplever sina möjligheter att uppnå lärandemålen i en given kontext. Undersökningen genomfördes, utifrån ett vårdpedagogiskt och pedagogiskt perspektiv, på en vårdavdelning inom akutsjukvård som har som uppdrag att både driva god infektionsvård och verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskestudenter. LÄS MER