Sökning: "bedömning urval"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden bedömning urval.

 1. 1. Comparison of non-invasive neuromodulation and plasticity guided treatment methods in patients experiencing phantom limb pain: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Lisa Kindbom Uddh; Ida Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Review; pain scales; amputation; pain management; post amputation pain; Litteraturstudie; smärtskalor; amputation; smärthantering; smärta efter amputation;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilken behandlingsmetod, plasticitetsgrundad eller icke-invasiv neuromodulering som presenterar bäst resultat av smärtlindring hos personer som upplever fantomsmärtor efter en amputation. Metod: Litteraturundersökningen utfördes i 3 databaser; MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. LÄS MER

 2. 2. Att förstå konsekvenserna av hållbarhetsrapportering : En studie om införandet av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar SFDR

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nicole Tholén; [2022]
  Nyckelord :SFDR; sustainability; financial industry; sustainability reporting; data management; regulatory compliance; investment decisions.;

  Sammanfattning : The provision of global bank capital and its governance has undergone dramatic changes in the last two decades. There has been a growing awareness among companies to address the environmental, social and governance issues to contribute to sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotekariers bedömning av terapeutisk potential hos skönlitteratur inför interaktiv biblioterapi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Martinsson; [2022]
  Nyckelord :folkbibliotek; interaktiv biblioterapi; kreativ biblioterapi; informell biblioterapi; kvalitet; skönlitteratur; urval;

  Sammanfattning : This thesis examines the selection of fiction made by librarians for the purpose of interactive bibliotherapy. The informants were four librarians at public libraries in north and middle Sweden. Methods used were semi-structured interviews and directed analysis of content with a theory driven approach. LÄS MER

 4. 4. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av elever/spelare : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2022]
  Nyckelord :Selection; Selection football; Selection ice hockey; PG Fahlstrom; Elite investment; Selektering och urval; Selektering fotboll; Selektering ishockey; PG Fahlström; Urval; Elitsatsning; Selektering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att utforska hur elever/spelare resonerar kring sina upplevelser om urval och selekteringsprocessen inom NIU-gymnasium samt elitidrott (fotboll och ishockey) på manliga ungdomssidan från 16 år och uppåt. Syftet är vidare att belysa vilka egenskaper elever/spelare upplever är viktigast vid uttagningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av efterbehandlingsåtgärder : Undersökning av hur nyckeltal i statliga åtgärdsprojekt kan användas för att följa upp och hantera riskreduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Madeleine Cerps; [2022]
  Nyckelord :Risk reduction; indicators; remediation; contaminated sites; Riskreduktion; nyckeltal; åtgärder; förorenade områden;

  Sammanfattning : After remediation of contaminated sites, a follow-up should be done including an assessment of risk reduction. For remediation projects financed by governmental grant, indicators are required which will provide follow-up data. LÄS MER