Sökning: "bedömningsinstrument välbefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bedömningsinstrument välbefinnande.

 1. 1. Arbetsterapeuters resonemang kring sin profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Melites; Josefin Olsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Psykiatrisk vård; Slutenvård; Barnpsykiatri; Ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund De arbetsterapeutiska interventionerna inom psykiatrin beskrivs vara centrala för att öka välbefinnande hos barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget kring arbetsterapeutens profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. Användning av hundar i arbetsterapi - för främjande av aktivitet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sassa Holmberg; Petra Elisabeth Thor Jardefur; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar används inom många områden i hälso- och sjukvården, för att bland annat motivera, aktivera eller möjliggöra för klienten att utföra och delta i aktiviteter mer självständigt. Arbetsterapeutisk forskning har visat att utförande av aktiviteter som upplevs som meningsfulla för människan och där hon känner delaktighet i samhället har samband med både välbefinnande och bättre hälsa. LÄS MER

 3. 3. ATT FRÄMJA MUNHÄLSA HOS PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Hedman; Linnéa Östling; [2020]
  Nyckelord :End of life; literature review; oral health; Litteraturöversikt; livets slutskede; munhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som befinner sig i livets slutskede har ofta försämrad munhälsa. Munhälsa har en betydande roll för patientens generella hälsa. Vårdpersonalens arbete spelar en stor roll i omvårdnad av patienter i livets slutskede. Försämrad munhälsa kan skapa besvär och frustration för patienter som vårdas i livets slutskede. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Erlingsson; Sabrina Rybak; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; psykisk ohälsa; unga-vuxna; vardagliga aktiviteter; intervention; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer: en integrativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emil Lahti; Mustafa Jafari; [2018]
  Nyckelord :Delirium; risc factors; assessment; detecting; recognition; conditions; limitations; nursing;

  Sammanfattning : Delirium är ett allvarligt psykiskt syndrom som är vanligt förekommande hos äldre patienter. Förändrad uppfattning av tid och rum, hallucinationer, störningar i medvetandegrad, känsloliv samt minne är några symptom en deliriös person kan uppleva. LÄS MER