Sökning: "bedömningsmatris"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet bedömningsmatris.

 1. 1. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 2. 2. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER

 3. 3. Skrivverktyg - Penna eller dator?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Orre; Linnéa Fransson; [2021]
  Nyckelord :elevtexter; skrivprocess; digitala verktyg; kunskapskriterier; penna; papper; dator.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om elevtexter förbättras om eleverna skriver på digitala verktyg istället för med penna och papper. Studien bygger på 40 elevtexter där 20 är skrivna för hand och 20 är skrivna på dator. Alla elevtexterna är skrivna av elever i årskurs 3 som går på två olika skolor i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i So-ämnena åk. 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Korman; Haris Jusupovic; [2020]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Nyckelstrategi; Kamratbedömning; Självbedömning; Feedback; Återkoppling; Bedömningsmatris; So-ämnena;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar och utgår från en kvalitativ studie som grundar sig på empiri kring den formativa bedömningen. Det förekommer rikligt med evidens ur tidigare forskning i området och flera bedömningsforskare förespråkar implementering av formativ bedömning i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares arbete med elevers självbedömning och kamratbedömning i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sarah Grimm; [2020]
  Nyckelord :formative assessment; peer-assessment; scoring rubrics; self-assessment; bedömningsmatris; kamratbedömning; formativ bedömning; självbedömning;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to describe and analyze the ways Swedish high school teachers deal with self- and peer assessment which can be defined as arrangement for learners to consider and specify the level, value, or quality of a product or performance of other equal-status learners (Topping, 2009). Products to be assessed can include writing, oral presentations, portfolios, test performance, or other skilled behaviors. LÄS MER