Sökning: "bedövning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet bedövning.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Grisars reaktion på luftfyllt skum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Åsa Thurehult; [2019]
  Nyckelord :Bedövning av grisar; grisars beteende; bedömning av rädsla;

  Sammanfattning : There are a majority of approved stunning methods for pig slaughter in Sweden. These include captive bolt stunner, rifles (including shotguns), electricity and carbon dioxide. Carbon dioxide and electricity are among the most common methods. LÄS MER

 3. 3. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Neele Doose; [2019]
  Nyckelord :halal; slaughter; Sweden;

  Sammanfattning : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. LÄS MER

 4. 4. Bedövade tillstånd : Eter och kloroform inom den medicinska praktiken i Sverige 1847 – 1880

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hannah Arling; [2019]
  Nyckelord :bedövning; narkos; kirurgi; förlossningar; kloroform; eter; Svenska Läkaresällskapet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de tidiga etableringsprocesserna av metoder för att framställa narkos med hjälp av eter och kloroform vid operationer och förlossningar. Materialet består av artiklar, notiser och protokoll från Svenska Läkarsällskapets förhandlingar och deras tidskrift Hygiea från och med 1847, då eter först används i Sverige, fram till och med år 1880. LÄS MER

 5. 5. STÖRST AV ALLT ÄR…LÖGNEN - En studie i David Bowies gestaltning av Ibsens begrepp Livslögn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :livslögn; reifikation; David Bowie; litteratursociologi; sociology through literature; kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att ur ett existentiellt perspektiv diskutera hur David Bowie, i sina texter, gestaltar Ibsensbegrepp livslögn. Genom en litteratursociologisk läsning av Bowies verk ämnar studien använda ett material somligger utanför sociologins traditionella ramar och på så sätt kunna synliggöra och diskutera sociologinsexistentiella begränsningar, i relation till livslögn. LÄS MER