Sökning: "bedrägeri"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet bedrägeri.

 1. 1. Att förhindra nätfiske på Internet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Karl Thunström; [2020]
  Nyckelord :Nätfiske; Internet; självtest; förhindra; bedrägeri;

  Sammanfattning : Enligt BRÅ så har antalet bedrägerier över Internet ökat de senaste åren, och enligt Google så har deras system blockerat 18 miljoner Malware och nätfiskemail som är relaterade till COVID-19 varje dag. Detta arbete har med hjälp av en enkätundersökning och en intervju undersökt hur goda kunskaper olika personer har kring bedrägerier via Internet samt undersökt om en hemsida med information och ett självtest kan förbättra kunskaperna. LÄS MER

 2. 2. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER

 3. 3. VD-bedrägeri : Hur arbetar svenska kommuner för att minska risken för VD- bedrägeri?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Abdiasis Osman Ali; [2020]
  Nyckelord :CEO-fraud; phishing; cybercriminals; E-mail; VD-bedrägeri; nätfiske; cyberbrottslingar; E-post;

  Sammanfattning : The use of digital equipment and services is increasing both in organizations and private individuals. This means that more and more people are connecting to the Internet to communicate and share data that may include sensitive information. LÄS MER

 4. 4. Anomaly Detection in Credit Card Transactions using Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Nordling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Money lost in credit card fraud reached approximately 27.85 billion dollars worldwide in 2018. Using machine learning and anomaly detection, fraud detection can be utilised with the goal of solving this major problem. LÄS MER

 5. 5. Från exkludering till inkludering : En studie för att belysa Digitaliseringens baksida

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Therese Göransson; [2020]
  Nyckelord :Digital Exclusion; Digitization; Communication; Responsibility; Digital Exkludering; Digitalisering; Kommunikation; Ansvarstagande;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess organisationer, i så väl tid som pengar. LÄS MER