Sökning: "bedrägeri"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet bedrägeri.

 1. 1. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER

 2. 2. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER

 3. 3. Cybercrime Using Electronical Identification

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonor Brandt Hjertstedt; [2019]
  Nyckelord :BankID; Cybercrime; Electronical Identification; Fraud; Identity Related Crimes; Identity Fraud; Identity Theft;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker riskerna med elektronisk identifiering, mer specifikt säkerhetsrisker kring enheten BankID i Sverige. Idag används BankID i stor utsträckning, men elektronisk identifiering kommer också med vissa risker när det gäller identitetsrelaterade brott. LÄS MER

 4. 4. Mervärdesskatt : Ekonomisk brottslighet inom EU

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Savci; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Ekonomisk brottslighet inom EU; momsbedrägeri; karusellhandel; penningtvätt; Mattias Savci;

  Sammanfattning : Inom den Europeiska unionen har vi idag principen om den fria och gemensamma marknaden där moms ska tas ut i det land där varan konsumeras. Detta innebär att företag inom unionen kan handla varor momsfritt. LÄS MER

 5. 5. Den svenska budgivningsprocessen - misstankar och transparens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Nilsson; Nina Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Falska bud; bedrägeri; transparens;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin inom den svenska budgivningsprocessen. I Sverige är bud inte bindande och transparensen i systemet blir därmed av stor vikt. Att bud inte är bindande innebär att en potentiell köpare aldrig behöver stå fast vid sitt bud och säljare behöver heller aldrig sälja till ett visst pris. LÄS MER