Sökning: "bedside"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet bedside.

 1. 1. Patientens upplevelser och erfarenheter vid bedside överrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Holmér; Julia Tengwall; [2022]
  Nyckelord :Personalized medicine; Patient participation; Experience; Health communication; Bedside handover; Personcentrerad vård; Patientdelaktighet; Upplevelse; Hälsokommunikation; Bedside överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten är en central roll för sjuksköterskan och en viktig del för vårdverksamheten. Dock är den traditionella överrapporteringen identifierad som ett möjligt område för felkommunikation och minskad patientdelaktighet. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av bedside rapportering – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Stuchly; Rebecca Nordh Viklund; [2021-02-26]
  Nyckelord :Bedside handover; patient preference; participation; patient centered care;

  Sammanfattning : Att vara patient innebär ofta ett makt- och kunskaps underläge gentemot hälso- ochsjukvårdspersonalen. Med olika verktyg kan sjuksköterskan bidra till att minska patientensunderläge, exempelvis genom att öka patienternas delaktighet. För att patienten ska bli merdelaktig i sin vård kan bedside rapportering användas. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Freja Åkerberg; Elise Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Handover; Nurse; Nursing; Patient safety; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation och informationsöverföring är enligt Socialstyrelsen (2020) ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Ineffektiv överrapportering är en av de bidragande faktorerna till att vårdskador uppstår och därmed ett riskfyllt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Hammar; Olivia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :A literature review; bedside report; experience; nurse; person-centered care; Bedsiderapportering; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kommunikation inom hälso- och sjukvård är viktigt för att förebygga misstag som potentiellt kan leda till en vårdskada. Kommunikation förekommer i olika situationer inom vården och däribland vid rapportering mellan sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. 1H

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Mengjie Chen; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The project explores the harmful effects of excessive light exposure at night and people’s sleeping habits. Most people would use electronic devices in bed for a long time before sleep, and sometimes we fall asleep and accidentally leave the light on all night. LÄS MER