Sökning: "bedside"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet bedside.

 1. 1. Patienters erfarenheter av bedside-rapportering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Stenqvist; Hannah Fällman; [2020]
  Nyckelord :Participation; Communication; Confidentiality; a Sense of Coherence SOC .; Delaktighet; Kommunikation; Sekretess; KASAM.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Rinaldo; Ulrika Högström; [2020]
  Nyckelord :bedside handover; experience; inpatient care; patient; bedsiderapportering; patient; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Rapportering inom hälso- och sjukvården är en viktig del av vården och det vanligaste sättet att rapportera är mellan sjuksköterskor inne på expeditionen utan patienten. Bedsiderapportering innebär en rapport som sker vid patientens säng, där patienten får en chans att delta i diskussionen. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av bedside-överrapportering : En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskornas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Hallström; [2020]
  Nyckelord :Bedside handoff; care culture; literature review; nurses; patient-centred care; patient-participation; Bedside handoff; delaktighet; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterskor; vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedside-överrapportering är avsedd för att möjliggöra patienternas delaktighet och vara ett personcentrerat tillvägagångssätt där patienternas expertinformation tillvaratas. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna patienterna som en oanvänd resurs i överrapporteringar (icke bedside). LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av bedsiderapportering inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Kull; Maria Teshome; [2020]
  Nyckelord :Bedside; Patient; Personcentrering; Slutenvård; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund  Kommunikation är en viktig del av vården, framför allt vid överrapporteringar som sker flera gånger dagligen mellan vårdpersonalen. Bristande kommunikation kan leda till allvarliga konsekvenser, för att göra vården säkrare har det därför utvecklats flera olika rapporteringsverktyg som kan tillämpas inom hälso- och sjukvården. LÄS MER