Sökning: "beef"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet beef.

 1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 2. 2. Structural variation identification in non-reference cattle breed genomes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cattle are essential for the global food industry through the meat and milk production. It is from an economical point of view in our best interest to make cattle as efficient as possible, whether it is milk or beef production, without negatively influencing their health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Isterband av Mjölmask

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Marcus Jacobsen; Mattias Stenström; [2021]
  Nyckelord :kitin; mjölmask; isterband; livsmedelsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : It is now allowed to sell mealworm (Tenebrio molitor) for food consumption, and it will probably play a major role in the search for future protein sources. The climate footprint of the mealworm is considerably smaller than for traditional livestock and is therefore of interest. LÄS MER

 4. 4. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrika Aschan; [2021]
  Nyckelord :stochastic frontier analysis; technical efficiency; swedish beef farming; FADN;

  Sammanfattning : This thesis presents an estimation of the farm level technical efficiency of Swedish farmers specialized in beef cattle production. The aim is to estimate a score between 0 and 1 which illustrates how efficient the Swedish beef farmers are given the technical assets available. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av beräkningsverktyg för klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin von Greyerz; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; climate calculation; milk production; beef production; life cycle assessment; sustainable development; Klimatpåverkan; klimatberäkning; mjölkproduktion; köttproduktion; livscykelanalys; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Jordbruket är en sektor som står för en stor del av vår klimatpåverkan där animalieproduktionen bidrar med ungefär 15 %, främst från idisslare. För att minska klimatpåverkan kan klimatberäkningar utföras för att hitta möjligheter till förbättring. Dessa beräkningar är komplexa med stora osäkerheter. LÄS MER