Sökning: "beep-test"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet beep-test.

 1. 1. Var polisstudenters fysik bättre förr? : En jämförande studie över tid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kajsa Brehm; Angelica Datmo; [2019]
  Nyckelord :Antagningskrav; Fysisk bedömning; Fysisk förmåga; Polisrekrytering; Polisstudenter; Polisutbildning; Urvalsförfarande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då antagningskraven till polisutbildningen i Sverige förändrats under de senaste åren, har det medialt ofta vinklats som att kraven på de sökande sänkts och de antagna därmed presterar sämre testresultat i dagsläget än tidigare år. Fysiken har betydelse för en yrkesverksam polis och därför utför polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö fysiska tester under utbildningen för att studenterna skall få insikt i sin egen fysiska profil samt den kravbild som finns. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsstuderandes fysiska kapacitet : En deskriptiv och jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Max Liss-Svedlund; Petra Björvall; [2018]
  Nyckelord :Kondition; styrka; balans; rörlighet; fysiska tester; mätmetoder; vårdpersonal; omvårdnadselever.;

  Sammanfattning : Inledning. Vårdbranschen är i nuläget den mest utsatta branschen när det kommer till sjukskrivningar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga elitinnebandyspelares fysiska profil : En beskrivning av utespelare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Stefan Sandlund; [2018]
  Nyckelord :Sprint speed; Aerobic endurance; Jumping; Maximum Strength; Correlation; Löpsnabbhet; Aerob uthållighet; Hopp; Maximal styrka; Korrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är en intensiv sport där snabba upprepade accelerationer och riktningsförändringar är viktiga ingredienser för framgång. Även om både förflyttningssnabbhet och uthållighet är viktiga för prestationen i innebandy, finns inga studier som undersöker hur de relaterar till varandra och andra viktiga fysiska kvaliteter. LÄS MER

 4. 4. 30 minuter högintensiv idrott, räcker det? : en studie om gymnasieelevers syreupptagningsförmåga

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Beata Kristiansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om 30 minuters högintensiv träning kan förbättra syreupptagningsförmågan (VO2-max) i större utsträckning än vid en lektion som tillbringas i måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA). Frågeställningar 1. Vilka elever visar störst förändring i VO2-max? 2. LÄS MER

 5. 5. Fystester för paraidrottare : Modulering, anpassning och utvärdering av Svenska Olympiska Kommitténs fysprofil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Matilda Berg; Johanna Norlén; [2017]
  Nyckelord :Cerebral Pares; funktionsnedsättning; fystester; paraidrottare; pares;

  Sammanfattning : Introduktion: Runt om i Sverige finns olika idrottslabb som utför fystester. Det finns krav på idrottsrörelsen för att utveckla parasporten och till vår kännedom finns ingen fysprofil publicerad för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER