Sökning: "befintliga byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden befintliga byggnader.

 1. 1. Development of grout for deep shaft

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karl Lindberg; Adam von Krusenstierna; [2021]
  Nyckelord :Rock injection; Grout; Shaft; Laboration; Cement; Cement mixture; Bergsinjektering; Injekteringsbruk; Schakt; Laboration; Cement; Cementblandning;

  Sammanfattning : In tunnel engineering one of the most important factors are the groundwater flow. To solve this problem a method called grouting is commonly used. In this study grout mixes are developed based on specific requirements for a deep shaft located next to a body of water. LÄS MER

 2. 2. Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income : Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Köhler; Johan Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainability; Green Certifications; Office Buildings; Rent Premium; Hedonic Price model; Rent Impact; Gröna Byggnader; Hållbarhet; Miljöcertifieringar; Kontorsbyggnader; hyrespremium; Hedonisk prismodell; hyrespåverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether or not green certificates have an impact on income-generating commercial buildings' rent compared to similar non-certified commercial buildings. In addition, evaluate if there exists a variation in the rent premium between the different certifications and if the rental premium increases with the distance from city center. LÄS MER

 3. 3. The impact of noice pollution and vibrations on nearby buildings : How is the school Kulturama affected by noise and vibrations from the 'nya tunnelbana' project?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hadil Jawad; Aren Nabatyan; [2021]
  Nyckelord :Noice pollution; vibrations; metro; nya tunnelbana project; noice absorbents; Buller; vibrationer; stomljud; luftburet ljud; nya tunnelbana projekt; absorbenter;

  Sammanfattning : To meet the needs of the growing city of Stockholm, a large-scale project to expand the subway has been initiated. The tunneling involved in the project causes several disturbances, in terms of vibration and noise pollution, on the surroundings. This is problematic as vibration and noise pollution has been shown to have a negative health impact. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energieffektivisera; flerbostadshus; byggnad; Vännäs; examensarbete; högskoleingenjör; energiteknik;

  Sammanfattning : Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. LÄS MER

 5. 5. Digital modell: fastighetsförvaltares framtida verktyg vid val av energieffektiviserande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Johanna Söderlund; Albin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digitalmodell; fastighetsförvaltning; energiförbrukning; energikartläggning; BIM; effektivisering; energisystem; analys och simulering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den genomförda undersökningen är att få en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg och modeller kan användas för att energieffektivisera en äldre fastighet, Science Park i Jönköping. Genom att intervjua tre olika aktörer, en fastighetsförvaltare, en specialist inom digitala verktyg och en specialist inom energianalyser har det bidragit till grundläggande kunskaper för hur deras arbetssätt kan tillämpas för att kunna energieffektivisera Science Park. LÄS MER