Sökning: "begåvning rekrytering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden begåvning rekrytering.

 1. 1. Rekryteringsarbetet kring anställning av lärarepå kommunala och fristående gymnasieskolor ien mellanstor kommun i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fanny Svensson; Sandra Zlojutro; [2010]
  Nyckelord :Recruitment; intelligence; personality; abilities qualities; teacher competence; Rekrytering; intelligens; personlighet; egenskaper; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Följande studie har till syfte att undersöka hur lärarrekryteringsarbetet på kommunala ochfristående gymnasieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige går till. Skillnader ochlikheter vid rekrytering av lärare mellan de olika skolorna har undersökts. LÄS MER

 2. 2. En psykometrisk utvärdering av det arbetspsykologiska testet Predicting Job Performance

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cicek Al; [2006]
  Nyckelord :Personlighetstest; utvärdering; reliabilitet; test-retest.;

  Sammanfattning : Ett psykologiskt test används främst inom utbildningssammanhang och kliniska sammanhang, men även inom rekrytering, urval och organisationsutveckling. Det finns idag ett flertal personlighets- och begåvningstest som mäter olika aspekter som kan vara relevanta för en organisation. LÄS MER