Sökning: "begränsningsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet begränsningsåtgärder.

 1. 1. Alternativa strategier till tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Samantha Heen; Kristin Hermanseter; [2019]
  Nyckelord :Begränsning; demens; omvårdnad; strategier; tvång;

  Sammanfattning : Introduktion: Var femte år fördubblas antalet personer med demenssjukdom och det beräknas vara cirka 50 miljoner människor i världen som lever med denna sjukdom. Demens är en degenerativ sjukdom där hjärnan skadas. De allmänna symtomen vid demens är; minnesstörningar, språkstörningar och initiativförlust. LÄS MER

 2. 2. Att vårda personer med demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård : en litteraturöversikt utifrån sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Madeleine Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Sluten hälso- och sjukvård; Demens; Sjuksköterska; Vårdmiljö; Personcentrerad vård  ;

  Sammanfattning : I sluten hälso- och sjukvård har sjuksköterskan som ansvar att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Symtom kopplat till demenssjukdom innebär att drabbade personer har ett komplext vårdbehov. Det rekommenderas att vården av personer med demenssjukdom ska genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans arbete med fallprevention för äldre personer på särskilt boende : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rita Danielsson; Sachiyo Matsushita; [2015]
  Nyckelord :Fallprevention; Särskilt boende; Sjuksköterska; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundI Sverige drabbas varje år ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en fallolycka. Fallskador medför personliga lidanden för individen samt omfattande kostnader för samhället. Problemet kommer att öka därför att andelen äldre ökar i framtiden. Många fallolyckor går det att förebygga. LÄS MER

 4. 4. Skydda genom att begränsa : En studie om LSS-personals överväganden vid användning av tvångs- och begränsningsåtgärder på gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Pohl; [2015]
  Nyckelord :restraint; coercion; group-housing; self-determination; LSS; tvångsåtgärder; begränsningsåtgärder; självbestämmande; gruppbostäder; skydda; Social Sciences;

  Sammanfattning : My purpose of this study was to examine LSS staffs’ (LSS: The Swedish Act concerning support and service for persons with certain functional Impairments) consideration of clients’ needs and self-determination as well as the staffs’ own power in the use of coercion and restraint in the work with clients in group housings. My study was based on five interviews with staff from two different group housings in a medium-sized municipality in Skåne. LÄS MER

 5. 5. Förstoppning hos vårdtagare med kognitiv nedsättning i särskilda boenden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Åhlin; Isabell Taivalsaari; [2015]
  Nyckelord :Förstoppning; prevalens; särskilt boende; omvårdnad; kognitiv nedsättning; kvantitativ.;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förekomst av och faktorer av betydelse för förstoppning bland äldre personer med kognitiv nedsättning på särskilda boenden i Västerbotten.Bakgrund. Generellt har forskning om förstoppning inriktats på behandling, orsaker, ekonomiska konsekvenser och påverkan på livskvalitén. LÄS MER