Sökning: "begrepp institution"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden begrepp institution.

 1. 1. Frivården och (icke)samtalet om sexualitet : Hur förståelsen för sexualitet hanteras och konstrueras inom en avsexualiserad institution

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Tholin; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Diskurs; Samtal; Språkbruk; Sexualitet; Sexualhälsa; Maskulinitet; Kriminalvården; Frivården;

  Sammanfattning : Sexualhälsan utgör en primär del av folkhälsan, trots detta kan samtalsämnet om sexualitet ofta upplevas som tabubelagt och anses opassande i de flesta sammanhang. Kriminalvårdens insatser syftar bland annat till att främja brottsdömda individers livssituation genom att bidra till färdigheter för en sund livsstil och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 3. 3. Allt är inte guld som glimmar : Kronan, kris och makt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linnea Glans; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :symbolisk makt; soft power; image; monarki; kriskommunikation; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Hur kommunicerar en institution för att behålla sitt kulturella förtroende under kriser? Vi har genomfört en kvalitativ retorisk analys på det material som det brittiska kungahuset producerat på sina sociala medier under två kriser 2019. Tidigare studier av kungahus och likvärdiga institutioners kulturella maktposition i samhället har visat att allmänhetens uppfattning av institutionen i hög grad påverkas av institutionens förmåga att svara på kriser. LÄS MER

 4. 4. Metoder för arbete med lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Axel Szabo; [2019]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Historiemedvetande; Historiebruk; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Lokalhistoria är ett återkommande inslag i utbildningen till ämneslärare med ingång i historia på Malmö universitet. Det är dock något som känns förbisett bland verksamma lärare ute på skolorna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ämneslärare i framförallt Malmö arbetar med lokalhistoria i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Kroppsliga kompromisser och dagliga dilemman : En diskursanalys av förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Forsberg Koel; [2019]
  Nyckelord :kroppslig integritet; förskola; diskursanalys; poststrukturalism;

  Sammanfattning : År 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft där kroppslig integritet specificeras som målområde. Tidigare forskning har visat att barns kroppsliga integritet ofta är villkorat, och att det finns behov av mer kunskap om diskurser gällande barns kroppsliga integritet i nutida förskolekontext. LÄS MER