Sökning: "begreppet hopp"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden begreppet hopp.

 1. 1. Tyst kunskap i socialt arbete : handling för hopp och hävstång (eller att få syn på kunskap genom upptäcktsfärder kors och tvärs)

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Edith Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Tacit knowledge; Social work; The tacit dimension; Practical knowledge; Reflection; Social work practice; Reflective practitioner; Implicit knowledge; Tyst kunskap; Socialt arbete; Den tysta dimensionen; Praktisk kunskap; Reflektion; Reflekterande praxis; Reflekterande praktiker; Implicit kunskap;

  Sammanfattning : Begreppet tyst kunskap är centralt i uppsatsen och utgår från Polanyis förståelse att vi kan veta mer än vi kan säga. Syftet med uppsatsen är att utforska begreppet tyst kunskap med utgångspunkt i Polanyis teori om tyst kunskap. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av hopp hos patienter med stroke och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Danial Arastoo-Pour; [2020]
  Nyckelord :Family members; Hope; Rehabilitation; Stroke; Recovery; Familjemedlemmar; Hopp; Rehabilitering; Stroke; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en vanlig sjukdom och är en av de vanligaste orsakerna till död i Sverige. Stroke är något som sker neurologiskt och kan leda till förlamning och andra problem. LÄS MER

 3. 3. LOKALISERA - alternativa framtider sprungna ur lokala förutsättningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; process; arkitektur; arkitektens roll; lokal utveckling; landsbygdsutveckling; Arvidsjaur; Glommersträsk; Moskosel; produktion; kultur; social hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld vars system och strukturer tillåter oss människor att konsumera och producera långt över våra tillgångar. Om inga åtgärder görs riskerar vi oåterkalleliga förändringar i klimat och miljö som kommer att påverka förutsättningarna för kommande generationer. Klimatkrisen är global men vi måste agera lokalt. LÄS MER

 4. 4. Låt oss hitta drivet : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i matematisk problemlösning samt lärares påverkansmöjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2020]
  Nyckelord :driv; grit; hopp; inställning; lågstadiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser beskriva lärares uppfattningar om främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i problemlösning samt deras påverkansmöjligheter. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med verksamma lågstadielärare. LÄS MER

 5. 5. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Nyckelord :skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Sammanfattning : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. LÄS MER