Sökning: "begreppsanalys -makt"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden begreppsanalys -makt.

 1. 1. Synonymer eller inte? - Metoder för analys av synonymi baserat på termerna arsle och röv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2023-03-01]
  Nyckelord :fula ord; svordomar; skällsord; svärande; synonymi; språkbruk; begreppsanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det moderna språkbruket av orden arsle och röv med avseende på deras synonyma relation. Syftet är att pröva en kombination av olika metoder för att undersöka om en synonymi råder mellan två termer. Materialet består av bloggtexter skrivna mellan 2013 och 2017 och analyseras utifrån en begreppsanalytisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet inom anestesiologisk omvårdnad : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Emilie Albertsson; Evelina Solem; [2023]
  Nyckelord :Participation; anesthesiological care; concept analysis; patient participation; Delaktighet; Anestesiologisk omvårdnad; begreppsanalys; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Participation is a concept that exists at different levels, in community organizations as well as health care. Being able to participate in one's care is a right by law in Sweden and a central part of person-centred care. Although participation is a well-established concept, there is no clear definition of the concept. LÄS MER

 3. 3. Närståendestöd inom palliativ hemsjukvård : en begrepsanalys

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bertil Lopez; Therese Nilbrink; [2023]
  Nyckelord :Palliative home care; Family caregiver; Support needs; Concept analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: När palliativ vård ges i hemmet är närståendes engagemang och insatser ofta omfattande. Närståendestöd ses som en av hörnstenarna inom den palliativa vården. Under sjukdomen och efter dödsfallet bör de närstående erbjudas att delta i vården och samtidigt själva få stöd. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet och jämlikhet i socialdemokratisk skolpolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom välfärdsforskning har en inneboende spänning identifierats mellan valfrihet och jämlikhet som bör uppmärksammas politiskt. Socialdemokraternas syn på valfrihet och jämlikhet i skolan är dock oklar, både under 1990-talet och idag. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara borgerlig.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Liv Näslund; Johanna Trapp; [2023]
  Nyckelord :borgerlig; borgerlighet; begreppsanalys; Skinner; liberal; konservativ; Alliansen; Magasinet Neo; Svensk Tidskrift; Smedjan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en begreppshistorisk textanalys av begreppet borgerlig. Mer specifikt undersöks frågeställningen “Hur används begreppet borgerlig inom den borgerliga politiska diskursen i Sverige?” under tidpunkterna före, under och efter Alliansen, med syfte att analysera hur begreppets betydelse har förändrats över tid. LÄS MER