Sökning: "begreppsanalys motivation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden begreppsanalys motivation.

 1. 1. ATT MOTIVERA ÖVERVIKTIGA UNGDOMAR TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR : En begreppsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Madeleine Malmgren; Malin Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :Motivate; adolescent; overweight; family; Motivera; ungdomar; övervikt; familj;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Övervikt är ett folkhälsoproblem som påverkar människors hälsa och ger även en ökad risk för kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. Andelen överviktiga ungdomar har ökat de senaste 20 åren och övervikt i unga år är ofta ett ihållande problem som fortgår upp i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Motivation : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Marinette Jacobsson; Helen Linderholm; [2009]
  Nyckelord :drivkraft; motivation; begreppsanalys; walker och avant; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem och fysisk aktivitet är något som förespråkas i samhället. Motivation är en förutsättning för att en person skall kunna förändra sin livsstil. LÄS MER