Sökning: "begreppsanalys närhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden begreppsanalys närhet.

 1. 1. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. En begreppsanalys om tröst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Madeline Rasmusson; Jeanita Suurhasko; [2009]
  Nyckelord :tröst; livshotande sjukdom; begreppsanalys; upplevelse; samhörighet; trygghet; tron på en högre makt; lindring;

  Sammanfattning : Många människor upplever ett lidande när de drabbas av en livshotande sjukdom. En av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst. Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i begreppet tröst och det förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. LÄS MER

 3. 3. Se mig rör mig : beröringens betydelse för äldres välbefinnande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Agneta Cannerheim; Annika Edwardh; [2008-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Oro/ångest är vanligt förekommande bland äldre. Det blir allt fler äldre och på alla äldreboende.Depression och ångestsjukdomar hos äldre är vanliga och det finns en underdiagnostisering ochdärmed en underbehandling. Specifik behandling av oro/ångest förutom läkemedel är intesjälvskrivet. LÄS MER

 4. 4. Intimitet – i relationen mellan sjuksköterska och patient - en begreppsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Aronsson; Stina Olander; [2006-12-05]
  Nyckelord :ömsesidighet; samhörighet; behov - fysiskt och emotionellt; närhet; personligt privat;

  Sammanfattning : Under utbildningstiden har vi uppmärksammat att intimitet har varit starkt närvarande iomvårdnadsarbetet. Begreppet tycks innehålla många dimensioner och kan vara svårt attförhålla sig till. LÄS MER