Sökning: "begreppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet begreppsanalys.

 1. 1. Skadereduktion : I kontexten beroendevård. En begreppsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Simon Lindguss; [2022]
  Nyckelord :harm reduction; addiction; skadereduktion; beroende; lidande; egenvård;

  Sammanfattning : Ett begrepp som på senare tid fått större utrymme inom behandling av beroendesjukdom är skadereduktion (Harm reduction). Skadereduktion är metoder och ambitioner syftar till att minska skadeverkningarna av ett beteende utan att nödvändigtvis minska beteendet. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga rättigheter inom den katolska kyrkan : Särskilt fokus på religionsfrihet efter Andra Vatikankonciliet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tünde Mittak Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :freedom of religion; human dignity; Second Vatican Council; theology; Catholic doctrine; Catholic social teaching; Roman Catholic Church; practice of religion; UN human rights conventions; religionsfrihet; människans värdighet; Andra Vatikankonciliet; teologi; katolsk doktrin; katolsk sociallära; romersk-katolska kyrkan; utövande av religion; FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den katolska kyrkans syn på grunden för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Idén om mänskliga rättigheter började ta fast form under upplysningen på 1700-talet. Vid den tiden var dock katolska kyrkans syn på de mänskliga rättigheterna inte förenlig med den sekulära uppfattningen. LÄS MER

 3. 3. VAD INNEBÄR ”OPERATIV EFFEKT”? OCH TILLFÖR BEGREPPET NÅGON NYTTA TILL DEN SVENSKA MILITÄRA VERKSAMHETEN?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Hansson; [2022]
  Nyckelord :Begreppsanalys; Begreppsutredning; Begreppsvärdering; Begreppsnytta; Operativ effekt; Tematisk Analys; Gerring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Godhetsapostlar, godhetsknarkare och godhetssignalering : En analys av begreppet godhet i svensk mediediskussion 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Sofie Antfolk; [2022]
  Nyckelord :rhetoric; ideology; Quentin Skinner; virtue signaling; alternative media; concept analysis; essentially contested concepts; Victor Klemperer; William E. Connolly; retorik; ideologi; Quentin Skinner; godhetssignalering; alternativmedia; begreppsanalys; omstridda begrepp; Victor Klemperer; William E. Connolly;

  Sammanfattning : This master thesis explores how the use of relatively new conceptual compositions such as "virtue signaling" and "social justice warriors" can alter and/or change the original connotations of "virtue" and "social justice". The study proposes that these compositions can become carriers of ideological structures. LÄS MER

 5. 5. Nämndemännens representation - En studie av nämndemannasystemets dimensioner av representation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :Representation; nämndemannasystemet; Hannah Pitkin; Begreppsanalys; lekmän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the core purposes of the Swedish “nämndemannasystem” is to act as representatives of the public in the court systems. The representation aspect of the “nämndemannasystem” has though been declared non-existent or too weak by previous research and the general debate in society, on the ground of its pictorial composition. LÄS MER