Sökning: "behålla kompetens motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden behålla kompetens motivation.

 1. 1. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 2. 2. Millennials i den digitala sektorn : En fallstudie om hur du motiverar och behåller generationen på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Linderoth; Ebba Alsterlund; [2019]
  Nyckelord :Millennials; motivation; Self-determination theory; inre motivation; yttre motivation; belöningar; belöningssystem; digital sektor; IT;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största tillväxtområde. Statistiska undersökningar visar att den svenska arbetsmarknaden år 2022 kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. LÄS MER

 3. 3. Håller arbetsgivaren vad den lovar? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av organisationens presenterade värdeerbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Holmström; Andersson Matilda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. LÄS MER

 4. 4. Tänk om - tänk rätt : en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ekman; [2019]
  Nyckelord :attract; competence development; flexibility; relationships; work environment; attrahera; kompetensutveckling; flexibilitet; relationer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars uppfattning kring motivation och individualiserad ridundervisning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Sandholm; Louise Radevik; [2018]
  Nyckelord :individualiserad; ridundervisning; motivation; ungdomar;

  Sammanfattning : One of the Swedish Equestrian Federations visions are to make the equestrian sport to embrace everyone. On the other hand, a reduction in the number of practitioners aged 17-20 years is observed. The reason for this reduction is a mixture of many different factors. LÄS MER