Sökning: "behålla personal"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden behålla personal.

 1. 1. Kapital bakom galler : Klassystem på Karlstads fångvårdsanstalt under mitten av 1900-talet

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Forsell; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur fångarnas och personalens beteende på Karlstads fångvårdsanstalt bidrar till att strukturera och reproducera ett klassystem inom anstalten under mitten av 1900-talet. För att åstadkomma detta används förhörsprotokoll, inventarieförteckningar både specifika för böcker tillgängliga för de intagna och för generella föremål på anstalten, och protokoll över personalens kvartalssammanträden. LÄS MER

 2. 2. Employer branding: En fenomenografisk studie om Malmö stads arbete med att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jenny Warnberg Richter; Anna Inghardt; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; Extern employer branding; Intern employer branding; Tillitsbaserat ledarskap; Work-life balance; Organisationskultur; Intern rörlighet; Kompetensutveckling; Lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbete med employer branding har blivit allt viktigare som ett resultat av globaliseringen. Arbetsgivare behöver profilera sitt erbjudande på ett effektivt sätt, då både potentiella och befintliga medarbetare har fler möjligheter på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide Michelin. En kvalitativ studie om ledarens roll i framgångsrika restauranger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Tina Ahlqvist; [2022-02-28]
  Nyckelord :ledarskap; framgång; stjärnrestaurang; Guide Michelin;

  Sammanfattning : Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad bransch som leds av vinnarskallar med stor passion för yrket med framgång i fokus. Det gäller att vara snabbtänkt då hastiga beslut som kan vara avgörande inte är ovanligt. En framgångsrik restaurang i denna uppsats anses som den som belönats av Guide Michelin med minst en stjärna. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 5. 5. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER