Sökning: "behålla personal"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden behålla personal.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet inom profession och arbetsplats - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Magdalena Björlin; Linnéa Lovén; [2021]
  Nyckelord :Literature review; nursing; nurse shortage; nurse turnover; profession; Litteraturöversikt; omvårdnad; profession; sjuksköterskebrist; sjuksköterskeomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskebristen är ett växande problem samtidigt som vårdbehovet hos befolkningen ökar. I Sverige rapporterar endast en region en balanserad situation med tillgång på grundutbildade sjuksköterskor, vilket kan innebära framtida utmaningar i att bemöta efterfrågan på vård. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutvecklingens betydelse för att behålla personal och motivationsfaktorer för utveckling. : En studie inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Roman Özdemir; [2021]
  Nyckelord :Competence; Competence development; Skills supply; Motivation; Retail; Kompetens; Kompetensutveckling; Kompetensförsörjning; Motivation; Detaljhandeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få större förståelse för hur mellanchefer inom detaljhandeln motiverar sina medarbetare till kompetensutveckling och kompetensutvecklingens roll i bibehållande av de anställda. Studien har utgått utifrån en kvalitativ metod, där fem utvalda mellanchefer inom detaljhandel har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. CRM-system och utmaningar för dataskydd inom detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Johan Radvärn; [2021]
  Nyckelord :Retail; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection and CRM; Detaljhandel; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection och CRM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what new challenges CRM systems, Customer Relationship Management, have for the protection of personal data and security in retail. Today's IT development offers companies effective solutions for acquiring new customers and for retaining current customers. LÄS MER

 4. 4. ”Onboarding-processen fick mig att tveka” : En kvalitativ studie om hur onboarding-processen kan påverka nya medarbetares integration och deras syn på en framtid i organisationen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kajsa Hällgren; Lovisa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssyn; Mentorskap; Onboarding; Preboarding.;

  Sammanfattning : Det är inte ovanligt i dagens samhälle att byta arbete eller karriär. Det är då viktigt för organisationer att använda sig av strategiskt planerade onboarding-processer för att behålla sina medarbetare. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor - För en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolin Persson; Amber Severn; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; stöd; relationer; stödprogram;

  Sammanfattning : Många erfarna sjuksköterskor säger upp sig pga försämradearbetsförhållanden och ett stort ansvar läggs på sjuksköterskor med kortareerfarenhet, med sänkt kompetensnivå och bristande patientsäkerhet som följd.Vården bli alltmer komplex och att vara nyutexaminerad medför ofta upplevelserav verklighetschock, genom att kraven är för höga för tidigt, att befinna sig undertidspress, behöva fatta snabba och komplicerade beslut innan man är redo, attoroa sig över att göra misstag, samt att uppleva stress och försämrad sömn. LÄS MER