Sökning: "behörighetsstyrning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet behörighetsstyrning.

 1. 1. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 2. 2. Designing and comparing access control systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Hannes Boberg; [2016]
  Nyckelord :computer science; computer security; access control; behörighetsstyrning; datateknik; datavetenskap; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Access control systems are an important concept in the area of computer security. In this master thesis different solutions are analyzed. The focus is on a tool called DW Access. DW Access is developed by Pdb Datasystem AB. LÄS MER