Sökning: "behandling logopedi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden behandling logopedi.

 1. 1. Rösterfarande hos kvinnor med anorexia nervosa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Madeleine Andersson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; rösterfarande; röstövningar; röstlogopedi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. ​Studien syftade till att beskriva hur kvinnor med anorexia nervosa (AN) erfar sina röster samt undersöka hur nämnd patientgrupp upplever logopediska röstövningar. Metod.​ I studien deltog två kvinnor >18år som uppfyllde minst två diagnoskriterier för AN. LÄS MER

 2. 2. Behov av logopedisk kompetens på svenska ungdomshem – en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Agnes Lund; Hanna Österdahl; [2019]
  Nyckelord :logopedi; logopedisk kompetens; ungdomshem; språkliga svårigheter; beteendeproblematik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Internationell forskning visar att det finns en överrepresentation av språkrelaterade diagnoser och svårigheter hos intagna inom ungdomsvården i jämförelse med övriga befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Voice Disorders and The Perceived Effects of Speech and Language Pathology Treatment in Patients with Exercise-Induced Laryngeal Obstruction (EILO) : A Follow-up Study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zhiwar Naeimiakbar; Marlene Yanez Ramirez; [2018]
  Nyckelord :SLP; EILO; exercise; voice disorders; voice; vocal folds; anatomy; treatment; survey; logopedi; EILO; träning; röststörningar; röst; stämband; anatomi; behandling; formulär;

  Sammanfattning : Introduction: Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) is a condition associated with stridor, wheezing and dyspnea during exercise. The condition is commonly divided into two subtypes, glottic and supraglottic, depending on the level of the obstruction in the larynx. The obstruction may also occur in a combined form. LÄS MER

 4. 4. Upplevda röstbesvär : Hos lärarstudenter vid Umeå universitet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Caroline Gällstedt; Matilda Larsson; [2017]
  Nyckelord :röstbesvär; lärarstudenter; Sverige;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Läraryrket är röstkrävande och lärare har en högre förekomst av röstbesvär jämfört med andra yrkesgrupper. Röstbesvär har även visats vanliga hos lärarstudenter. På Umeå universitet erbjuds en preventiv behandling för lärarstudenter som är viktig för att förbättra rösthälsan i läraryrket. LÄS MER

 5. 5. Selvopplevd psykisk helse, generell helserelatert livskvalitet og tinnitus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lorents Peter Aarsnes; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denne studiens formål er å undersøke forholdene mellom helse-relatert livskvalitet (HRQoL) og selvopplevd psykisk helse med nivå av tinnitusplager målt med Tinnitus Handicap Inventory. I tillegg vil forholdene mellom hørsel, kjønn, utdanning første konsultasjon og nivå av tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse bli undersøkt. LÄS MER