Sökning: "behandling missbruk socialt"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden behandling missbruk socialt.

 1. 1. Vägen ut ur alkoholmissbruk – en studie av behandlingsverksamheten Oden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Majala; Veronica Guldbrandsen; [2023]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; missbruksbehandling; samtalsbehandling; nykterhet; alkohol;

  Sammanfattning : Alkoholmissbruk och alkoholberoende är två av de stora folkhälsoproblemen i Sverige med en uppskattning att ca 780 000 personer över 18 år har ett missbruk och att ca 300 000 personer är alkoholberoende. Att vara i ett alkoholberoende leder till minskad kvalitet genom konsekvenser relaterat till hälsa, socialt liv och arbete samt en påverkan på anhöriga och personer i omgivning. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården vid missbruksvård. : "Just nu känns det som att man är väldigt långt ifrån varandra".

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Nordlund; Emma Granat; [2023]
  Nyckelord :samverkan; missbruk; beroende; socialtjänsten; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare inom verksamhetsområdet missbruk och beroende upplevde samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom det nämnda verksamhetsområdet. Undersökningen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare som vid tiden för studien arbetade inom verksamhetsområdet och/eller hade tidigare erfarenheter inom verksamhetsområdet missbruk och beroende. LÄS MER

 3. 3. (O)Nyktra miljöfaktorer : Hemmiljöns inverkan på långvarig nykterhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Hanna Björk; Felicia Persson; [2023]
  Nyckelord :addiction; home environment; social relationships; substance abuse; treatment; behandling; beroende; hemmiljö; missbruk; sociala relationer;

  Sammanfattning : The home is an important factor for participation in and completion of treatment for substance abuse and addiction. The purpose of this study was to investigate how the home's physical and social elements may affect a client's opportunity to maintain sobriety from the perspective of treatment staff. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer för framgång imissbruksbehandling. En intervjustudie. : En intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emilia Bolmehag; Daniella Elenvik Mansour; [2022]
  Nyckelord :Addiction; alcohol; drugs; external factors; internal factors; narcotics; treatment; Alkohol; behandling; beroende; droger; inre faktorer; missbruk; narkotika; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Konsumtionen av både alkohol och narkotika orsakar idag stora folkhälsoproblem och står för en betydande del av sjukdomsbördan i Sverige. Sverige har idag en hög dödlighet och det är mer vanligt än ovanligt att personer efter behandling återfaller. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studieom individer som haft ett drogberoende och deras erfarenhet avbehandlingsinterventioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Badro Laajab; Ronny Pätsi; [2022]
  Nyckelord :Common factors theory; beroendevård; behandlingshem; öppenvård; missbruk; psykosocial behandling; behandlingsintervention; terapeutisk metod; tolvstegsprogrammet; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Drogberoende är ett folkhälsoproblem och det flesta känner någon som har ett problematiskt droganvändande, vissa utvecklar sjukdomen andra ligger i riskzonen. Vi anser att brukarperspektivet inom svensk beroendevård får för lite uppmärksamhet, brukarnas upplevelse av en samhällelig intervention bör tillvaratas bättre, detta för att komma till rätta med problematiken. LÄS MER