Sökning: "behandlingar för våldsamma män och manscentrum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden behandlingar för våldsamma män och manscentrum.

  1. 1. Därför slog jag henne! : En kvalitativ studie om mäns erfarenheter av sitt våld mot sina tidigare partners

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Diana Pietrzyk; [2018]
    Nyckelord :domestic violence; men respond to domestic violence; men s violence against women; men on their violence on women; men in rehab for domestic violence; men s thoughts on violence against women; men in rehab for violent behavior; men talk about violence against partners; why do men hit women? violence in close relationship; violence against women in close relationship; mäns våld mot kvinnor; män om sitt våld mot kvinnor; män som gått i behandling för våld i nära relation; förklaringar till mäns våld mot kvinnor; intervjuer med tidigare våldsamma män; våldsamma män; mäns perspektiv på sitt våld mot kvinnor; mäns syn på sitt våld mot kvinnor; varför slår män kvinnor?; mäns våld mot kvinnor; mäns tankar kring sitt våld mot kvinnor; våld i nära relation; upplevelser av våld i nära relation; organisationer som arbetar med våldsamma män; behandlingar för våldsamma män och manscentrum;

    Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight men's experiences of their violence against their former partners. The questions that answered the purpose of the study have focused on the reasons why men tend to use violence against their partners and whether they subsequently take responsibility for their violence and if so, how this is the case. LÄS MER