Sökning: "behandlingsinstrument"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet behandlingsinstrument.

  1. 1. Att nyttja behandlingsinstrument i socialt behandlingsarbete med ungdomar på institution : En studie om faktorer som påverkar implementeringsprocessen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Louise Frogner; Christine Larsson; [2008]
    Nyckelord :Nyckelord: Implementering; implementeringsteori; behandlingsinstrument; Youth Outcome Questionnaire Y-OQ 2.0 ; institutionsbehandling;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Under 2006 påbörjades arbetet med att nationellt höja kvaliteten på praktiskt socialt arbete. Socialstyrelsen gav då ut nya råd och riktlinjer för hur socialtjänsten kan stärka och utveckla sitt behandlingsarbete. LÄS MER