Sökning: "behandlingsmetoder HVB"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden behandlingsmetoder HVB.

 1. 1. Hem för vård eller boende och evidensbaserad praktik : en kartläggning av verksamheternas likheter och egenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johannes Regenthal; [2021]
  Nyckelord :Residential Care; Youth; HVB; Evidence based practice; Samhällsvård; Ungdomar; HVB; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Hem för vård eller boende har varit omskrivna i svensk media för missförhållanden det senaste året. Tidigare forskning har visat att placerade ungdomar är en utsatt grupp. Frågor som denna studie försöker besvara är vilka behandlingsmetoder som används inom HVB idag och hur förenligt dessa är med evidensbaserad praktik. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande unga flyktingar : en undersökning av behandling och dess förutsättningar inom HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Bodil Landén; Melina Zenkovic; [2009]
  Nyckelord :ensamkommande; unga flyktingar; HVB; evidensbaserade behandlingsmetoder; trygghet; relation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar använder evidensbaserade behandlingsmetoder och om personalen tar hänsyn till förutsättningarna för behandling, trygghet och relation. Ensamma unga flyktingar som har flytt från krigsdrabbade länder kan ha svåra trauman bakom sig och kan vara i behov av behandling. LÄS MER