Sökning: "behandlingsmodeller."

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet behandlingsmodeller..

 1. 1. Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Oscarsson; Ann-Louise Danlarén; [2021]
  Nyckelord :anknytningsbaserad familjeterapi; depression; suicidalitet; evidens; förändring; attachment-based family therapy; suicidal ideation; empirical evidence; change; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study was a literature review with the aim of examining the empirical evidence for attachment-based family therapy as a treatment for adeolescents with depression and suicidal ideation regarding both treatment efficacy as well as suggested change-driving processes. Nine articles were assessed for their scientific quility. LÄS MER

 2. 2. Preventivt arbete med våldsutövande män : Behandlarnas syn på framgångsfaktorer, maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristofer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Våldsutövande män; Våldspreventivt arbete; Situationsvåld; Terrorvåld; Hegemonisk maskulinitet; Könsmaktsordningen; Anknytning; Mentalisering; Modellinlärning;

  Sammanfattning : De första behandlingsmodellerna för våldsutövande män växte fram i USA på 1980-talet och den mest kända är Duluthmodellen. I den behandlingsmodellen utgår man från ett strukturellt feministiskt perspektiv där manlig dominans, makt och kontroll är centralt som förklaring till våld. LÄS MER

 3. 3. Självskadebeteende och Expressed Emotion. En uppföljning av IKB-Intensiv Kontextuell Behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Malin Selberg; [2016]
  Nyckelord :Intensive Contextual Treatment ICT ; self-harm; Expressed Emotion EE ; emotional overinvolvement criticism and blame; Deliberate Self-Harm Inventory Simplified DSHI-9 ; Questions about Family Members; Intensiv Kontextuell Behandling IKB ; självskadebeteende; Expressed Emotion EE ; emotionell överinvolvering; kritik och klander; Deliberate Self-Harm inventort Simplified DSHI-9 ; Frågor om Familjemedlemmar;

  Sammanfattning : Att avsiktligt skära, bränna eller på annat sätt skada sig själv illa är förenat med ett stort lidande och väcker ofta starka reaktioner hos de anhöriga. Problematiken är omfattande och självskadebeteende förefaller vara en stark prediktor för självmordsförsök och fullbordade självmord. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutstudenters attityder till behandlingsmodeller för patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta - En jämförande studie mellan två utbildningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katarina Svantesson; Susanna Söderberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Självskadehantering – en teoretisk behandlingsmodell : En studie om strategier och hanteringsmetoder vid självskadande beteende hos barn och unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kerstin Winberg; Victoria Selander; Ellen Axelsson; [2015]
  Nyckelord :Självskadebeteende; behandling; interventionsteori;

  Sammanfattning : Det första syftet med denna studie var att genom intervjuer identifiera fungerande strategier för att kunna hantera eller bli fri från självdestruktivt beteende. Det andra syftet med studien var att formulera en idealmodell som teoretiskt sett kan minska benägenheten för självskadande. LÄS MER