Sökning: "behandlingspedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet behandlingspedagoger.

 1. 1. DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Alm; Lina Barksten; [2021-09-17]
  Nyckelord :behandlingspedagoger; relationer; befogenheter; makt; allians;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. LÄS MER

 2. 2. Våldet på SiS särskilda ungdomshem : En kvalitativ studie ur personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alice Andreasson; Qendresa Kamberi; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; SiS; ungdomshem; ungdomar; personal; våld; strategier; makt; relationer; tvångsvård.;

  Sammanfattning : I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt samspel på en arbetsplats som präglas av självständigt arbete : En studie om informellt lärande på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oskar Knaust; Pishtiwan Gara; [2020]
  Nyckelord :Informellt lärande; Kollegialitet; Självständigt arbete; Organisation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att utveckla kunskap om relationen mellan självständigt arbete, kollegialitet och informellt lärande på mindre vårdenheter. Det gjordes genom forskningsfrågorna: “Hur upplever medarbetarna att de utvecklas genom informellt lärande?” och “Hur arbetar medarbetare för att utvecklas kollegialt i arbetet?”. LÄS MER

 4. 4. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER

 5. 5. I arbetets skugga: En etnografisk studie av tomt (socialt) arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Persson; [2018]
  Nyckelord :Tomt arbete; opacitet; behandlingspedagoger; socialt arbete; behandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and understand treatment counselors´ working methods and strategies in relation to empty labor. The study has also focused on examining how the attitude is expressed, partly from colleagues and partly from superiors. With an ethnographic approach, the phenomenon empty labor, i.e. LÄS MER