Sökning: "behavioral economics"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden behavioral economics.

 1. 1. Kan återvinningsbeteende förklaras?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefine Olsson; Mattias Öhrn; [2020-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last century, increasing attention has been put on the importance to recycle. Several studies have investigated underlying factors that seems to correlate with this type of proenvironmental behavior. LÄS MER

 2. 2. #BuyNowPayL8r -The Influence of Social Media on Consumer Credit Behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Lättman; Anton Rosdahl; [2020-07-03]
  Nyckelord :social media; consumer credit; indebtedness; behavioral economics; time preferences; social comparison; relative- income and consumption; normative perceptions; envy;

  Sammanfattning : Amplified by the introduction of the smartphone, which is now integrated in nearly every aspect of daily life, consumer credit-financed purchases are more accessible than ever and can now be spontaneously made in a matter of minutes. The aim of this thesis is to investigate the relationship between various financial decisions and time spent on social media (SMT). LÄS MER

 3. 3. Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bjerkesjö Dahlberg; Ellen Österlund; [2020-07-01]
  Nyckelord :Nudging; nudge; sustainable investments; cognitive dissonance; values; premium pension; behavioral economics; behavioral finance; sustainability; investment decision;

  Sammanfattning : The interest in sustainability has increased among private investors and a gradual increase in SRI is the result. However, there still seems to be a gap between people’s values and interest in sustainability and how individuals actually invest. LÄS MER

 4. 4. Är det medlemskapet som gör dig lojal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; Viktoria Höjgård Hansen; Natalia Milunovic; [2020]
  Nyckelord :kundlojalitet; lojalitetsprogram; klädbranschen; ungdomar; konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka unga konsumenters uppfattning om lojalitet inom klädbranschen samt deras upplevelse av företags lojalitetsprogram i relation till kundlojalitet. Metod: Denna kvalitativa studie har en abduktiv ansats där en kontinuerlig reflektion av teori och empiri har genomförts under hela skapandeprocessen. LÄS MER

 5. 5. The good, the bad, and the framed : A study of behavioral economics and the framing effect on tobacco free snus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Muleba; [2020]
  Nyckelord :Behavioral economics; Goal-Framing; Framing effect; Advertising; Marketing; Communication; Consumer marketing; Tobacco; Attitudes; Purchase intention; Kahneman Daniel; Tversky Amos; Thaler Richard; Sunstein Cass; Shiller Robert; Ajzen I; Putrevu S; Camerer C F; Loewenstein;

  Sammanfattning : This study sets out to explore attitudes and intentions towards nicotine product goods and how it is affected by the goal framing effect. The presence of this effect has been shown in the advertising of both green products and everyday products. LÄS MER