Sökning: "behavioral medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden behavioral medicine.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Sångens påverkan på personer med demenssjukdomar – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Liedström; Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Nursing; People with dementia; Person-centered care; Singing.; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Personer med demens-sjukdomar; Sång.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 130000-150000 människor med demenssjukdom. Vid demens-sjukdom är det vanligt med beteendemässiga och psykologiska symtom, detta är plågsamt för personen med demenssjukdom, anhöriga samt vårdpersonal. Sjuksköterskan har som uppgift att individanpassa och respektera individens specifika behov och integritet. LÄS MER

 3. 3. Barn som upplever våld i nära relationer : En litteraturöversikt med fokus på konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Delin; Jessica Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Children; Children´s experiences; Children´s perspective; Consequences; Domestic violence; Intimate partner violence; Barn; Barns erfarenheter; Barns perspektiv; Konsekvenser; Våld i hemmet; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att barn har ett skyddsnät i form av lagar och riktlinjer har vart tionde barn iSverige någon gång upplevt våld i nära relation. Våldet kan ta sig i uttryck på olika sätt, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Barns utsatthet påverkades av flera olika faktorer blandannat personliga egenskaper, kultur och normer. LÄS MER

 4. 4. ”DET HAR VARIT NYCKELN FAKTISKT, ATT NÅGON SER TILL HELA MÄNNISKAN” : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapi vid graviditetsrelaterad bäcken- och/eller ländryggssmärta postpartum.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Bringman Ljungqvist; Johanna Hjorter; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Physiotherapist; Behavioral medicine; Qualitative content analysis; Bemötande; Fysioterapeut; Beteendemedicin; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i bäcken och ländrygg är något som drabbar många kvinnor under graviditeten. Kvarvarande graviditetsrelaterad smärta kan påverka kvinnornas fysiska aktivitet och delaktighet i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; insomnia; quality of life; occupational therapy; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. LÄS MER