Sökning: "behaviorism pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden behaviorism pedagogik.

 1. 1. Hjälpmedel eller maktmedel? : En kvalitativ studie om lärares didaktiska reflektioner kring behavioristiska verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Louicé Abazi; Rodjin Elou; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; behaviorism; förstärkare; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Röster om ett Good Behavior Game - En fältstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Edensand; [2019]
  Nyckelord :Behaviorism; Good Behavior Game;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer lyssna till fyra pedagogers upplevelser av att implementera ett Good Behavior Game (GBG) på en skola under ett läsår. Spelet är en försvenskad version av ett GBG, vilket är en metod för pedagogerna att minska regelbrytande beteende hos eleverna i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Sfi-undervisningen genom tiderna : En studie av tre läro-och kursplaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Andersson; [2014]
  Nyckelord :sfi; läroplan; kursplan; andraspråksinlärning; dokumentanalys;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyze how syllabus plans for the course Swedish for immigrants have changed in the past 40 years. The paper focuses mainly on how different theories on learning in general and second language acquisition in particular have influenced the syllabus. LÄS MER

 4. 4. Åtta lärares användning och upplevelse av teckenekonomi : En uppföljningsstudie av Skol-Komet genom kvalitativintervju

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pojan Ashouri; [2014]
  Nyckelord :Behaviorism; teckenekonomi; Skol-Komet; belöningar; förstärkare; backupp; respondenter; direktbelöning.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare som ingick i Skol-Kometutbildningen i början av 2000-talet kom att använda sig av teckenekonomier, hur de upplevde att det var att arbeta med denna metod samt i vilken grad de vid, och efter, studiens genomförande använde sig av teckenekonomier. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter som tidigare gick i Skol-Kometutbildningen och på så sätt kom att använda sig av teckenekonomier (ett slags belöningssystem). LÄS MER

 5. 5. Vi kallar det poesidelen : Tre lärare om kunskapsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Terese Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; lärares kunskapssyn; intervju;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker tre lärares syn på kunskap i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet är att identifiera och analysera tre lärares syn på kunskap. LÄS MER