Sökning: "behaviorism"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet behaviorism.

 1. 1. A behaviorist correspondence theory of truth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Emil Alexander; [2020]
  Nyckelord :truth; correspondence; behaviorism; relational frame theory; stimulus equivalence; contextual behavioral science;

  Sammanfattning : For many decades there has been an ongoing feud between the fields of behaviorism and cognitive science. This feud is not about specific scientific findings, it is about deep philosophical convictions, and about what terms and methods it makes sense to use when studying psychology. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av läs- och skrivsvårigheters påverkan på matematikinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Frank; [2020]
  Nyckelord :Mathematical difficulties; reading- and writing difficulties; dyslexia; Matematiksvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på två olika aspekter av matematikundervisning. Den ena handlar om hur medvetna lärare är om dyslexi-relaterade svårigheter i matematikämnet och den andra om hur lärare organiserar matematiklektionerna. LÄS MER

 3. 3. Vikten av motivation i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safia Abuadas; [2020]
  Nyckelord :Lärarentusiasm; matematikundervisning; motivation; primary school; stöd.;

  Sammanfattning : Enligt mina erfarenheter är problemet att eleverna tycker att matematiklektioner är tråkiga, och på grund av detta kan de inte koncentrera sig under genomgången eller instruktioner för olika uppgifter. Syftet med detta arbete är att undersöka påverkan av motivation över elevernas mottagande av matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Barn med diagnosen autism i förskolan : - En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med barn med diagnosen autism i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Cox; Ahlam Omer; [2020]
  Nyckelord :Autism; förskollärare; specialpedagog; kvalitativ intervju; sociokulturellt perspektiv; behaviorism;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där alla barn ska känna sig trygga och sedda. De har rättigheter som ska bli tillgodosedda av förskollärarna och ge möjlighet till utveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Vad händer om jag gör fel?” : en kvalitativ innehållsanalys av appar anpassade för användning i ämnet svenska i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Eriksson; Anna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Analysverktyg; appar; läs- och skrivutveckling; trial and error; behaviorism; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Forskning som analyserar appar och dess användning vid läs- och skrivutveckling är ett tämligen outforskat område. Syftet med studien är att analysera och belysa funktionen hos appar som är anpassade för och används i grundskolans åk 1–3 i ämnet svenska inom området läsa och skriva. LÄS MER