Sökning: "behaviors"

Visar resultat 1 - 5 av 1277 uppsatser innehållade ordet behaviors.

 1. 1. Do Suspects Use the Counter-Interrogation Strategies They Say They Use?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Clara Håkansson; [2020-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify guilty suspects’ counter-interrogation strategies and compare self-reported strategies and objective behaviors. Participants (N = 299) committed a mock crime and were then asked to convince an interviewer of their innocence. Self-reports regarding strategies and interview transcripts were coded and compared. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Persuasive Technology for Appealing to the Motivation of Chinese for Garbage Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dingxu Bai; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of garbage is rapidly increasing in China  nowadays, which has led to severe environmental  problems. Garbage recycling is imperative in dealing with the problem and garbage classification plays an essential role in the recycling process. However, most Chinese have weak awareness of garbage classification. LÄS MER

 5. 5. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER