Sökning: "behaviors"

Visar resultat 16 - 20 av 1359 uppsatser innehållade ordet behaviors.

 1. 16. Fritidslärarens arbete med hantering av kränkande behandlingar på fritidshemmet och i klassrummet  : En kvalitativ studie av fritidslärarens erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Berivan Tutak; Vilma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Offensive treatment; unwanted behaviors; relationships; harassment; constructivist; values; Kränkande behandling; oönskade beteenden; relationer; trakasserier; socialkonstruktivism; värdegrund;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av sex fritidslärares arbete med hantering av kränkande behandlingar i fritidshemmet och klassrummet. Syftet med studien är att belysa hur fritidslärare resonerar kring oönskade beteenden i fritidshemmet och i klassrummet ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. LÄS MER

 2. 17. Scaling Frugal Innovation Based Startups to Accelerate Sustainable Development : A Minor Field Study in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sofia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Frugal Innovation; Entrepreneurship; Emergent Markets; Sustainable Development Goals; Ecosystem; Minor Field Study;

  Sammanfattning : With the rise of a global economy and the growing importance of emerging markets, socioeconomic and environmental issues are becoming the main driving forces for many innovation practitioners. As a result of the recognition that traditional ways of managing innovation are not sustainable and that more inclusive and accessible efforts are needed, the exploration of frugal approaches to innovation has emerged. LÄS MER

 3. 18. Ethical views on the influence of interactive systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mirella Liljekvist; Ellen Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Influence; Interactive Systems; Artificial Intelligence; Machine Learning; Ethics in IT;

  Sammanfattning : Människan har i alla år, och i varierande form, influerat varandra till förändrat beteenden och med dagens tekniska utveckling finns det större möjlighet att analysera stora mängder data och hitta mönster som tidigare varit svårt för människan att nå. Med artificiell intelligens, maskininlärning och data mining-tekniker blir det allt lättare för företag att med teknik individanpassa budskap till användare - dels för att göra användarupplevelsen bättre i interaktiva system, men också för att i en förlängning påverka användare att förändra sitt beteende i utvalda situationer. LÄS MER

 4. 19. Intercultural Communication Barriers among Future Leaders & Followers : A study on Intercultural communication barriers in Swedish multicultural work settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nida Asghar; Anika Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Intercultural Communication ICC ; ICC Barriers; Swedish multicultural work settings; Management of ICC barriers; High-context culture; Low-context culture; International participants;

  Sammanfattning : This is an era of globalization due to which the world has become a Global Village and organizations are transforming into multicultural firms while increasingly building diverse teams. However, due to the organizations’ tendency towards becoming international, individuals worldwide travel and migrate from one society to another. LÄS MER

 5. 20. Formation Control and UAV Path Finding Under Uncertainty : A contingent and cooperative swarm intelligence approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Mehdi Hmidi; [2020]
  Nyckelord :Emergence; Swarm Intelligence; Cooperation; Consensus; Path Find- ing; Uncertainty; Obstacle avoidance; Unknown Beforehand; Decision making; Flocking behavior; Cohesion; Separation; Alignment; Steering; Pattern forma- tion; Self-organization; Swarm; UAV; Drone;

  Sammanfattning : Several of our technological breakthroughs are influenced by types of behavior and structures developed in the natural world, including the emulation of swarm in- telligence and the engineering of artificial synapses that function like the human mind. Much like these breakthroughs, this report examines emerging behaviors across swarms of non-communicating, adaptive units that evade obstacles while find- ing a path, to present a swarming algorithm premised on a class of local rule sets re- sulting in a Unmanned Aerial Vehicle (UAV) group navigating together as a unified swarm. LÄS MER