Sökning: "behaviors"

Visar resultat 21 - 25 av 1359 uppsatser innehållade ordet behaviors.

 1. 21. Signal Dependency Analysisand Status Propagation Tracking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peng Su; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In software engineering, analyzing the dependence of software modules and signals is a common method of verification and testing software behaviors. Through dependency analysis, users can improve the quality and operating efficiency of the code. Also, analyzing dependencies can reflect the working status of software modules. LÄS MER

 2. 22. Chefens roll och påverkan på personalomsättning i hemvården : - en kvalitativ studie ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Dysart; Kirsten Grön; [2020]
  Nyckelord :Social work; staff turnover; leadership; homecare; Socialt arbete; personalomsättning; ledarskap; hemvården;

  Sammanfattning : Sammanfattning Med utgångspunkt i de ökande demografiska utmaningarna, i kombination med att allt färre väljer att utbilda sig till undersköterskor, har vi valt att undersöka enhetschefer upplevda möjligheter att leda i hemvården utifrån syfte att minska personalomsättning. Vi valde att i en kvalitativ studie intervjua 8 enhetschefer i kommunal hemvård. LÄS MER

 3. 23. The flying Classroom : Study trips in Education for Sustainable Development

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Leonie Paul; [2020]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development; Study trips; Green Career choices; Experiential learning abroad;

  Sammanfattning : Higher education in any area of sustainable development is increasingly seen as aremedy to solve the currently faced climate crisis. However, the complex,interdisciplinary, and even personal nature of Education for Sustainable Development(ESD) questions the status quo of traditional pedagogic approaches and learningtechniques. LÄS MER

 4. 24. “För mig är det varumärket och dess status som skapar värde” : En studie om vad en kändis bidrar med i marknadsföring för exklusiva varumärken riktad till män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Hamnström; Roza Arosh; [2020]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Marketing; Desire;

  Sammanfattning : Advertisements are today a large part of our daily lives, making marketing increasingly complex and hard to navigate for companies seeking to catch our attention. One way of engaging with consumers is with the help of celebrities, via so called celebrity endorsements. LÄS MER

 5. 25. Negative Emotions toward a Celebrity Brand : A study on reasons, behavioral outcomes, and neutralization actions

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Corinna Dahmen; Madeleine Prüfer; [2020]
  Nyckelord :Celebrity Brand; Consumer-Brand-Relationships; Negative Emotions; Behavioral Outcomes; Neutralization Actions; Social Media;

  Sammanfattning : Background: Social media changed the way of communication between brands and consumers and further enables people to become famous and create their own celebrity brand. Hence, celebrity brands are a new phenomenon, rarely studied by past research but becoming more important in the context of consumer-brand-relationships. LÄS MER