Sökning: "behov - fysiskt och emotionellt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden behov - fysiskt och emotionellt.

 1. 1. Kvinnors upplevelser vid missfall : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Björner; Sofia Löfving; [2021]
  Nyckelord :Experience; Grief; Guilt; Loss; Miscarriage; Support; Women; Förlust; Kvinnor; Missfall; Skuld; Sorg; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är den vanligaste komplikationen under en graviditet, cirka 10-20% av alla påbörjade graviditeter avbryts spontant. Kvinnor som har genomgått missfall upplever en individuell förlust som kan uttrycka sig i olika känslor, vilket gör att de upplever ett behov av stöd. LÄS MER

 2. 2. Livet efter ett fysiskt trauma : Utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Byström; Nora Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fysiskt trauma; välbefinnande; emotionellt stöd; trygghet; osäkerhet; Physical trauma; wellbeing; emotional support; safety; uncertainty;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett fysiskt trauma kan innebära att människan blir påverkad fysiologiskt och existentiellt. Hälsa och välbefinnande är viktigt för att undvika psykisk ohälsa med ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom. Rädslor efter fysiskt trauma kunde påverka vardagen negativt för människan. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nellie Davidsson; Cajsa Kamperin; Esther Wadenborg; [2021]
  Nyckelord :Empowerment; Fear; Heart attack; Information; Literature review; Relationship; Empowerment; Hjärtinfarkt; Information; Litteraturöversikt; Relation; Rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är ett tillstånd av emotionellt, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och kan förändras efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskor kan uppleva samtal om sexuell hälsa som tabu, samtidigt önskar kvinnor information om sexuell hälsa. LÄS MER

 4. 4. Allt mellan glädje och sorg : Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alice Falkebäck; Lisa Jensen; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Child; Experience; Nurse; Support;

  Sammanfattning : Background Every year around 350 children in Sweden become ill in some form of cancer, which also is the most common cause of death for children up to 14 years. The nurse has an important function in conveying safety and hope to these severely ill children and their families. Caring for children with cancer can be difficult and challenging. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med en abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Falk; Caroline Lowén; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experience; literature review; nursing; women; Abort; kvinnor; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt genomfördes ungefär 56 miljoner aborter år 2014 och i Sverige genomförs årligen omkring 35–38000 aborter. Det finns olika anledningar till att kvinnorna väljer att avbryta sina graviditeter. LÄS MER