Sökning: "behov av näring"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden behov av näring.

 1. 1. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Hallberg; [2022]
  Nyckelord :dikalv; tillväxt; överlevnad; vitaminer; råmjölk; immunförsvar; immunoglobulin; vitamintillskott; kalvar; kalvhälsa;

  Sammanfattning : Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som påverkar kalven fram till avvänjning. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av besöksnäringens mikroföretag i Norrbottens glesbygder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Höjsten; Petter Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Hospitality industry; Digitalization; Digital maturity; Rural areas; Microenterprises; Norrland; Besöksnäringen; Digitalisering; Digital mognad; Glesbygden; Mikroföretag; Norrland;

  Sammanfattning : Med teknologins utveckling och framsteg har det blivit en utmaning för verksamheter att intehalka efter i den digitala utvecklingen. Digitalisering har potential att öka effektivitet, sänkakostnader och öka ekonomisk tillväxt inom verksamheter, vilket i sin tur leder till ökadkonkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Korkat - Vinkork, en dold återvinningsmöjlighet : En studie som belyser hur produktdesign med hjälp av upcycling kan främja återvinningen av naturkork.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Löfgren Linnea; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Årligen produceras 15 miljarder vinkorkar, vinkorkar som till största del kasseras på grund av en avsaknad av ett återvinningssystem. Detta sker trots att det finns goda möjligheter för materialet att återvinnas och komposteras, metoder som följaktligen understödjer materialets förutsättning att ingå i ett cirkulärt system. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder för äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Bjernulf; Josefine Liss; [2022]
  Nyckelord :inpatient; literature review; older people; pressure ulcer; preventive nursing measures; förebyggande omvårdnadsåtgärder; litteraturöversikt; slutenvård; trycksår; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en vävnadsskada som uppkommer vid tryck samt skjuv och det finns flera kategorier beroende på svårighetsgrad. Det är ett tillstånd som kan orsaka svår smärta och orsaka ett lidande hos patienten. Den mest drabbade patientgruppen inom slutenvården är äldre personer som redan är sköra. LÄS MER

 5. 5. "Jag ser nästan fram emot hallucinationerna" : En kvalitativ intervjustudie om ultralöpares upplevelse av att springa ultradistanslopp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Nordlund; [2022]
  Nyckelord :Ultra distance running; Thematic analysis; Self-control; Social support; Ultradistanslöpning; Tematisk analys; Självkontroll; Socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to gain a deeper understanding of ultra-distance runners' experiences of running ultra-distance races. The study is based on six interviews with participants who have ever run an ultra-distance race, a race with a distance longer than 42,195 meters. LÄS MER