Sökning: "behovshierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet behovshierarki.

 1. 1. Vägledning versus karriärcoachning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Lindskog; Ida Sörbu; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; Karriärcoachning; KASAM; NICE; Vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie berör dilemmat att relationen mellan de konkurrerande verksamheterna studie- och yrkesvägledning och karriärcoachning är näst intill outforskad, samtidigt som statliga utredningar visar att vägledningsverksamheten är otydlig. Därför har denna studie syftet att undersöka vuxnas värdering av studie- och yrkesvägledning samt karriärcoachning, för att synliggöra vilka delar av yrkesrollerna som eventuellt behöver förtydligas. LÄS MER

 2. 2. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 3. 3. Monetära belöningssystem och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anton Gustafsson; Ann-Sofie Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Monetary reward system; motivation; effects; organisation; performance-based salary; bonus; reward; performance; Monetära belöningssystem; motivation; effekter; organisation; prestationsbaserad lön; bonus; belöning; prestation;

  Sammanfattning : Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon hänsyn till. Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar prestationen. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar och miljöfrågor i ett utsatt område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Warringer; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; Miljösociologi; Projekt; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att en förening i Rosengård önskade hjälp med en projektansökan, som syftar till att skapa kunskap om miljö- och klimatfrågor, genomfördes en studie för att förstå hur ungdomar förhåller sig till miljöfrågor. Syftet med projektet var att skapa strategier så att ungdomar i åldrarna 16–25 ska vilja delta i miljövårdande arbete i det egna området. LÄS MER

 5. 5. Sociala samspel och lek i förskola: En multipel fallstudie om lek och relationsarbete med barn som behöver extra stöd i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Barn som behöver extra stöd; feedback; förskola; lek; relationskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera sociala samspel mellan personal och barn på några förskoleavdelningar, inriktat på hur personal arbetar för att bygga trygga relationer till barn som behöver extra stöd samt hur sociala samspelsprocesser som lek främjas. I studien undersöktes även hur förskolepersonal ser att specialpedagoger kan hjälpa och stötta i arbetet med att tillgodose behoven hos barn som behöver extra stöd. LÄS MER