Sökning: "behovshierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet behovshierarki.

 1. 1. Sociala samspel och lek i förskola: En multipel fallstudie om lek och relationsarbete med barn som behöver extra stöd i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Barn som behöver extra stöd; feedback; förskola; lek; relationskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera sociala samspel mellan personal och barn på några förskoleavdelningar, inriktat på hur personal arbetar för att bygga trygga relationer till barn som behöver extra stöd samt hur sociala samspelsprocesser som lek främjas. I studien undersöktes även hur förskolepersonal ser att specialpedagoger kan hjälpa och stötta i arbetet med att tillgodose behoven hos barn som behöver extra stöd. LÄS MER

 2. 2. A lifestyle brand in the food industry - a low engagement product in a green consumption society.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Nolte; Hanna Meinl; Linda Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; lågengagemangsprodukt; högengagemangsprodukt; marknadskommunikation; grön konsumtion; trender; hållbarhet; Brand Community; livsmedelsindustrin; livsmedelsprodukter; funktionell konsumtion; symbolisk konsumtion; funktionellt behov; symboliskt behov; ompositionering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hänsyn till den gröna konsumtionen, undersöka vilka medel livsmedelsföretag kan arbeta med för att ompositionera sitt varumärke. Med syfte att få lågengagemangsprodukter att generera ett högre engagemang hos konsumenten utan att förändra den befintliga produkten. LÄS MER

 3. 3. Ideellt arbete – varför? : En kvalitativ studie om vad som motiverar individer till att arbeta ideellt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hastö; [2018]
  Nyckelord :kvalitativ metod intervjuer motivation ideellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilka faktorer som motiverar individer till att arbeta utan någon monetär ersättning, alltså ideellt. Frågeställningarna i studien är följande: “vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer?” samt “påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet?”  Populationen i studien är människor som arbetar ideellt inom idrottsorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 5. 5. Endometrios - inte bara menssmärta : En kvalitativ studie om hur unga vuxna påverkas av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Zehra Asanoska; Magdalena Andréazon; [2018]
  Nyckelord :att leva med; blogg; endometrios; kronisk sjukdom; Maslows behovshierarki; upplevelser; vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är ett gynekologiskt ohälsotillstånd och prevalensen är 6–10 % av den kvinnliga befolkningen i världen. Endometrios kännetecknas av smärta i samband med menstruationsblödning. Fertiliteten hos kvinnan kan påverkas negativt på grund av endometrios. LÄS MER