Sökning: "behovsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet behovsteori.

 1. 1. Personliga faktorers inverkan på vilken typ av belöningar individer motiveras av : en kvantitativ studie med fokus på försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jespher Ericsson; Ivan Zezov; [2021]
  Nyckelord :Monetär; icke-monetär; inställning; belöningar; belöningssystem; behovsteori; motivation; kön; ålder; civilstånd; förälder; försäkringsbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras av. Studien har en kvantitativ ansats där vi samlat in empiri via enkäter. Respondenterna är kundtjänstmedarbetare inom försäkringsbranschen. Studien inleds med en bakgrund, problematisering och syfte. LÄS MER

 2. 2. Separationen av Redovisning & Revision : En kvalitativ studie om upplevda effekter hos medarbetarna efter uppdelningen inom branschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Engman; Lovisa Bäckström; [2020]
  Nyckelord :accounting- and audit industry; accounting; audit; coworker; work situation; motivation; satisfaction.; Redovisning- och revisionsbranschen; redovisning; revision; medarbetare; arbetssituation; motivation; tillfredsställelse.;

  Sammanfattning : Genom åren har det skett en del förändringar i redovisning- och revisionsbranschen i Sverige. Detta har inneburit att enheterna för redovisning och revision har separerats hos några av aktörerna. LÄS MER

 3. 3. Vad behöver barn för en lyckad skolgång? : Beskrivningar från högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Emanuelz; Erika Ström; [2020]
  Nyckelord :childrens voices; needs; sucessfull school; weelbeing; secondary school; barns röster; behov; lyckad skolgång; högstadium;

  Sammanfattning : Den här småskaliga studiens syfte är att undersöka vilka behov barn på högstadiet har för en lyckad skolgång. Att uppleva en lyckad skolgång avser i studien att barn känner välmående och utvecklas kunskapsmässigt i skolan. LÄS MER

 4. 4. Motivationsarbete med elever med ADHD : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med ADHD.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanja Hadzic; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Elever; Gymnasiet; Motivation; Motivationsarbete; Specialpedagoger; Kuratorer;

  Sammanfattning : Abstrakt Motivation är det centrala i allt pedagogiskt arbete och har enligt Jenner (2004) en särskild plats när det gäller elever med svårigheter. Syftet med föreliggande studie har varit att ta reda på hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med adhd på gymnasiet för att på så sätt öka kunskapen och möjliggöra rätt stöd för elever med adhd. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sunne Mari Adler; Daniel Gourie; [2020]
  Nyckelord :materialval; miljöval; motivationsfaktorer; resurseffektivisering;

  Sammanfattning : I en tid när hållbarhetsarbete och miljöfrågor är aktuella är det även viktigt att bygga mer klimatsmart. Träbyggen anses vara mer miljövänliga eftersom de har lägre koldioxidutsläpp och primärenergianvändning än stål och betong. LÄS MER