Sökning: "behovstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet behovstillfredsställelse.

 1. 1. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 2. 2. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 3. 3. Hemarbete under covid-19 pandemin : Behovstillfredsställelse utifrån samhörighet, inre motivationoch kontextuell prestation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tina Räisänen; Tegnelöv Ida; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : COVID-19-pandemin har påverkat arbetets utformning eftersomFolkhälsomyndigheten uppmanar alla arbetsgivare att erbjudahemarbete för att undvika smittspridning. Anställdas lycka ochframgångar påverkas av psykologisk behovstillfredsställelse. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan motivationsreglering, behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet : En tvärsnittsstudie baserad på Crossfit deltagare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mina Karlsson; Linnéa Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Athlete burnout; Psychological needs satisfaction; Self-determined motivation; Controlled motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Behovstillfredsställelse; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om (a) självbestämmande motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. Samt om (b) kontrollerad motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. LÄS MER

 5. 5. Motivation till gymträning i det moderniserade samhället : En kvantitativ tvärsnittsstudie om behovstillfredsställelse och motivation i förhållande till gymträning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Lebisch; Tobias Ingman; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-determined motivation; Controlled motivation; Need satisfaction; Gym training; Self-Determination Theory; Motivation; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation; Behovstillfredsställelse; Gymträning; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvantitativa tvärsnittsstudie var att undersöka medierande effekter av självbestämmande respektive kontrollerad motivation kopplat till förhållandet mellan behovstillfredsställelse och träning på gym. Detta baserat på tidigare forskning och med analytisk utgångspunkt i självbestämmandeteorin. LÄS MER