Sökning: "bekämpningsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet bekämpningsmedel.

 1. 1. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Maja Berglind; [2021]
  Nyckelord :raps; vårraps; jordloppor; Buteo Start; flupyradifuron; betningsmedel; Phyllotreta spp.;

  Sammanfattning : Sedan 2013 har betningsmedel innehållande neonikotinoider varit förbjudna. I och med förbudet minskade odlingen av vårraps i Sverige med 90 % trots att grödan har många goda egenskaper. En av anledningarna bakom den minskade odlingsarealen är bristen på effektiva bekämpningsmedel mot jordloppor. LÄS MER

 2. 2. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Strandh; [2021]
  Nyckelord :vasliv; blomningstid; blommar; livslängd; konkurrens; mikroklimat; härdighet; läge; skörd; odla; vaselife; bloom; blooms; lifespan; competition; microclimate; hardiness; site; harvest; grow;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett hantverksmässigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Nyckelord :permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ellen Dahlgren; [2021]
  Nyckelord :jordlöpare; ogräsfröpredation; bladluspredation; alternativ föda; insekticider; herbicider; jordbearbetning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om jordlöpares predationsspecialisering (d’) och aktivitetsdensitet (förekomst) påverkas av jordbearbetning, insekticid- och herbicidanvändning. Jordlöpare har samlats in från höstsådda fält i fyra olika länder i Europa och utifrån deras maginnehåll har ett predationsspecialiseringsindex (d’) för ogräsfrön, bladlöss (Aphidoidea), daggmaskar (Lumbricidae) och hoppstjärtar (Collembola) beräknats. LÄS MER

 5. 5. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Nyckelord :virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Sammanfattning : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. LÄS MER