Sökning: "bekantskap"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet bekantskap.

 1. 1. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Viktor Ånöstam; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. LÄS MER

 3. 3. Är pengar fortfarande användbart som konkret material? : En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Ellqvist; [2019]
  Nyckelord :addition; konkret material; pengar; subtraktion; tiobasmaterial; årskurs 1;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. LÄS MER

 4. 4. Hur ser man bråk? : en studie om visuella representationer av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Miranda Rampe; Patricia Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Fraction; Visual representations; Representations; Five sub-constructs of fraction; Teachers perspectives; Teachers reasoning; Conceptual understanding; Bråk; visuella representationer; representationsformer; fem aspekter av bråk; lärares synsätt; lärares resonemang; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. LÄS MER

 5. 5. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER